Medycyna stylu życia to najlepsza, najprostsza i najlogiczniejsza odpowiedź na epidemię chorób cywilizacyjnych, stawiającą w centrum pacjenta i jego sprawczość w zakresie dbania o własne zdrowie.

Medycyna stylu życia to skuteczna prewencja, leczenie oraz wsparcie terapii farmakologicznej. Dzięki wielopłaszczyznowości interwencji oraz interdyscyplinarności ma szansę oddziaływać na kilkanaście czynników ryzyka jednocześnie oraz stanowić platformę do współdziałania dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.

To model opieki holistycznej i partnerskiej, której jedne z najważniejszych elementów stanowią właściwa edukacja oraz skuteczna motywacja pacjenta.