18-19 kwietnia 2020
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Więcej szczegółów w zakładce: Kongres PTMSŻ 2020!