18-19 kwietnia 2020
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Więcej szczegółów wkrótce!