Daniel Śliż
Wykonywany zawód

lekarz/lekarka

Województwo

mazowieckie

Miejscowość

Warszawa

Rok certyfikacji IBLM

2018

Media społecznościowe

Ukończył kierunek lekarski w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet medyczny), gdzie później obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz zdrowia publicznego. Jest pierwszym w Polsce specjalistą International Board of Lifestyle Medicine w zakresie Medycyny Stylu Życia. Od wielu lat nauczyciel akademicki oraz adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także adiunkt w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Szkole Zdrowia Publicznego. Sekretarz Prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Zasiadał w zarządach Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK. Były członek Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia. Były Senator WUM. Współzałożyciel oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Współpracował również z Ministerstwem Zdrowia RP, Departamentem Zdrowia Publicznego, WHO oraz PAN. Współredaktor książki „Medycyna Stylu Życia", pierwszej tego typu publikacji w Polsce. Współzałożyciel i opiekun pierwszego w Polsce SKN Medycyny Stylu Życia działającego w WUM. Popularyzator wiedzy medycznej.