Informujemy o możliwości objęcia Patronatem Honorowym wydarzeń, projektów i inicjatyw zgodnych z misją i wizją PTMSŻ.

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza – wniosku i przesłanie go na adres rejestracja@ptmsz.pl.