O Towarzystwie

O Towarzystwie2019-06-18T21:56:03+02:00

PTMSŻ zostało powołane do życia dn. 1 sierpnia 2018 r. jako odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym systemem ochrony zdrowia.

Powstanie Towarzystwa stanowi przypieczętowanie wieloletniej działalności na tym obszarze jego członków, reprezentowanych przez Zarząd: dr. n. med. Daniela Śliża, prof. dr. hab. med. Artura Mamcarza, dr. hab. n. med. Jarosława Pinkasa, dr. n. o zdr. Wojciecha Zgliczyńskiego i dr. n. med. Marcina Wełnickiego oraz Zarząd Wykonawczy: dr. n. med. Daniela Śliża i Alicję Baska.

Misją Towarzystwa jest promocja medycyny stylu życia – w środowisku profesjonalistów oraz w społeczeństwie, a także pośredniczenie we wprowadzaniu interwencji z nią związanych do systemu opieki zdrowotnej i edukacji medycznej.