Zarząd

Zarząd2019-04-06T20:34:19+02:00

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

Prezes: dr. n. med. Daniel Śliż

Wiceprezes: prof. dr. hab. med. Artur Mamcarz

Członek Zarządu: dr. hab. n. med. Jarosław Pinkas

Sekretarz: dr. n. o zdr. Wojciech Zgliczyński

Skarbnik: dr. n. med. Marcin Wełnicki

Komisja Rewizyjna

dr n. o zdr. Damian Parol

lek. Maria Łukasiewicz

Zarząd Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy: dr n. med. Daniel Śliż

Wicedyrektorka Wykonawcza: Alicja Baska