Certyfikacja MSŻ 

 
Od 2020 r. oferujemy możliwość udziału w Certyfikacji International Board of Lifestyle Medicine. W 4. kwartale 2023 r. otworzymy także możliwość certyfikacji w ramach ścieżki Lifestyle Medicine Core Accreditation (LMCA) przygotowanej przez Brytyjskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (BSLM), która przechodzi właśnie proces akredytacji European Lifestyle Medicine Council

 

Poniżej prezentujemy dokładny opis Certyfikacji IBLM. Na końcu strony znajdziesz także informacje na temat LMCA. 

Certyfikacja International Board of Lifestyle Medicine

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia od 2020 r. umożliwia polskim profesjonalistom ochrony zdrowia udział w Programie Certyfikacji i podejście do egzaminu International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). Na chwilę obecną (styczeń 2023) w Polsce do grona IBLM Diplomates należy 50 profesjonalistów ochrony zdrowia – lekarzy, dietetyków, psychologów i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ich listę znajdziesz TUTAJ.
Mamy nadzieję, że zdecydujesz o dołączeniu do tego grona! 

Najbliższy egzamin odbędzie się 17. września 2023 r. w Warszawie. 

Pozostałe szczegóły dotyczące organizacji przedstawiono poniżej. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami na temat Programu Certyfikacji 2023, zachęcamy do zostawienia swoich danych kontaktowych w tym formularzu.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Certyfikacji IBLM. 

Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, masz pytania dotyczące Programu Certyfikacji IBLM, skontaktuj się z nami drogą mailową: alicja.baska@ptmsz.pl 

Baner

O International Board of Lifestyle Medicine

International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) wyznacza i dba o zachowanie standardów w ocenie i potwierdzaniu kompetencji lekarzy oraz innych profesjonalistów zdrowia w zakresie medycyny stylu życia. Certyfikacja jako IBLM Diplomate oznacza posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy w praktyce medycyny stylu życia i wyróżnia lekarza lub innego profesjonalistę ochrony zdrowia jako osobę, która posiadła kompetencje w obszarze medycyny stylu życia.

Czym jest Program Certyfikacji IBLM?

Program składa się z kilku komponentów: 30 godzin kursu online, 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) oraz prezentacji przypadku klinicznego (lekarze) – omówionych szczegółowo poniżej, których ukończenie uprawnia profesjonalistę ochrony zdrowia do podejścia do Egzaminu IBLM.

Egzamin IBLM po raz pierwszy odbył się w naszym kraju 7 listopada 2020 r. i przystąpiło do niego 15 polskich profesjonalistów ochrony zdrowia. Obecnie (stan na 22.02.2023) w Polsce certyfikowanych zostało 50 IBLM Diplomates. 

Warunki i zasady egzaminu przedstawiamy poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z webinarem “Certification in Lifestyle Medicine- the why and the how”. Naszym gościem był Stephan Herzog – Executive Director International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). W spotkaniu udział wzięli także polscy lekarze certyfikowani przez IBLM.

W trakcie 2. Kongresu PTMSŻ, w grudniu 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone certyfikacji, w którym udział wzięli IBLM Diplomates 2020.  Nagranie dostępne jest TUTAJ.

Zachęcamy również do zapoznania się z nagraniem webinaru na ten sam temat dostępnym na kanale American College of Lifestyle Medicine TUTAJ.

Kto może przystąpić do Programu Certyfikacji IBLM?

– lekarze:

 • lekarz przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie RP

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • profesjonalista ochrony zdrowia przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać tytuł doktora lub magistra w dziedzinie związanej ze zdrowiem

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

 •  

Warunki przystąpienia do egzaminu IBLM

– lekarze:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2022 r. PTMSŻ akceptować będzie udział III i II Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2022 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:
Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar
 • omówienie przypadku klinicznego (case study) demonstrującego personalne doświadczenie w dziedzinie medycyny stylu życia (wzór do pobrania TUTAJ)
  •  

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2021 r. PTMSŻ akceptować będzie udział w II i III Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ 2019 lub udział w kwietniowej Minikonferencji Online: „Medycyna stylu życia w czasach pandemii”; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2021 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:

Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar

Zasady:

 • IBLM wyznacza standardy w zakresie medycyny stylu życia oraz kompetencje niezbędne do certyfikacji, jednak nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z uznanych źródeł należy do obowiązku Kandydatów przystępujących do Programu Certyfikacji.
 • Aby uczestnictwo w ww. kursach i wydarzeniach mogło stanowić część Programu Certyfikacji IBLM przystąpienie do nich przez Kandydata powinno nastąpić nie dawniej niż 36 miesięcy od wyznaczonej daty egzaminu.
 • Potwierdzenia:
  • odbycia 30 godzin kursu online/nie na żywo
  • odbycia 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person)
  • doświadczenia w zakresie MSŻ demonstrowanej opisem przypadku klinicznego (w przypadku kandydatów-lekarzy)
  • posiadanego prawa wykonywania zawodu (lub otrzymanego tytułu doktora lub magistra w dziedzinie związanej zezdrowiem)

 

powinny zostać przedłożone PTMSŻ nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu (wyjątek stanowią konferencje MSŻ, którym towarzyszy Egzamin IBLM)

Certyfikacja IBLM 2023 – najważniejsze daty

 

– trwają zapisy do udziału w tegorocznej certyfikacji 

– 15. sierpnia: ostateczny termin przyjmowania zapisów i wpłat

 • istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty 

 • istnieje możliwość przedłużenia w szczególnych, indywidualnie uzgodnionych  przypadkach

– 31. sierpnia: termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przystąpienia do egzaminu

– 17. września: EGZAMIN

 

Egzamin 2023 – jak i gdzie?

Tegoroczny egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie, 17. września, podczas 4. Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (15-17.09).

Jak wygląda egzamin IBLM?

Miejsce: Warszawa

Czas trwania: max. 4 godziny

Forma pytań egzaminacyjnych: 150 pytań jednokrotnego wyboru dla lekarzy, 120 pytań dla innych profesjonalistów ochrony zdrowia

Język egzaminu: angielski

Format: egzamin nadzorowany z wykorzystaniem własnego laptopa lub tabletu

Podział zagadnień w pytaniach egzaminacyjnych:

 • wprowadzenie do MSŻ (4%)
 • fundamenty zmiany zachowań zdrowotnych (10%)
 • kluczowe procesy kliniczne w MSŻ (8%)
 • zdrowie lekarza i jego rola (4%)
 • nauki o żywieniu, ocena i zalecenia (26%)
 • nauka o aktywności fizycznej i zalecenia (14%)
 • dobrostan psychiczny i emocjonalny, ocena i interwencje (10%)
 • medycyna snu i interwencje (8%)
 • interwencje związane z zaprzestaniem palenia oraz ekspozycją na inne substancje toksyczne (8%)
 • rola pozytywnej relacji międzyludzkich i psychologii (8%)

Koszty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM  

Opłaty związane z egzaminem:

 • lekarze:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna149 € | 665 PLN 149 € | 665 PLN 
opłata egzaminacyjna999 € | 4455 PLN 899 € | 4010 PLN
razem1148 € | 5120 PLN1048 € | 4674 PLN 
 • inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna99 € | 442 PLN99 € | 442 PLN 
opłata egzaminacyjna849 € | 3786 PLN 764 € | 3407 PLN 
razem948 € | 4228 PLN 863 € | 3849 PLN 

Opłaty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM wyznaczone są przez International Board of Lifestyle Medicine, ujednolicone na całym świecie zgodnie z podziałem na 3 grupy państw: Tier 1-3.

Kraje europejskie zakwalifikowane zostały do Tier 1 i 2, Polska – Tier 2. Oznacza to opłaty o średnio 200-300 € niższe w porównaniu do państw z grupy Tier 1.

Płatność dokonywana jest w złotówkach, za przelicznik uznano bieżący kurs średni euro wg NBP (tabela z dn. 29.06.2023 r.): 1 EUR = 4,46 PLN.

 

Dodatkowe koszty:

 • związane ze spełnieniem warunków przystąpienia do egzaminu – zależne od wybranej przez Kandydata formy.

***
Rekomendowana przez PTMSŻ ścieżka:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo: Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME): 499 $ (456 €)
 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person): bezpłatnie dla Członków PTMSŻ: uczestnictwo w III Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ (lub udział w poprzednich edycjach konferencji/kongresów PTMSŻ)

***

 • związane z utrzymaniem certyfikacji (maintenance):

Tak jak inne Board Exams, IBLM podlega 10-letniemu obowiązkowi recertyfikacji. W ubiegłym roku stworzono jednak alternatywną ścieżkę odnawiania certyfikacji, umożliwiającą pozostanie Certyfikowanym Specjalistą Medycyny Stylu Życia IBLM Diplomate niemal bezterminowo, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • raz do roku panel ekspertów IBLM wyznacza 3 artykuły oraz na ich podstawie przygotowuje test dostępny online; IBLM Diplomate ma obowiązek ich rozwiązania z wynikiem końcowym minimum 80%
 • co 5 lat IBLM Diplomate ma obowiązek przedłożenia potwierdzenia udziału w wydarzeniach edukacyjnych MSŻ uznanych przez IBLM i PTMSŻ (na przykład doroczne kongresy PTMSŻ)

Więcej szczegółów dotyczących utrzymania certyfikacji na stronie www.lmmoc.org.

Chcę przystąpić do certyfikacji – co dalej? 

Od rejestracji na tegoroczny egzamin dzielą Cię dwa kroki:

 1. Wypełnij kwestionariusz.
 2. Dokonaj opłaty za przystąpienie do tegorocznej edycji egzaminu za pośrednictwem przelewu na poniżej podane dane. Opłatę możesz podzielić na dwie części.

  Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia 
  ul. Dobra 22/24/24, 00-388 Warszawa 
  nr konta mBank: 71 1140 2004 0000 3902 8081 3450
  tytułem: imię, nazwisko – certyfikacja IBLM 2023  

   

 3. Terminy płatności:
  – w przypadku płatności jednorazowej: do 31. lipca
  – w przypadku płatności podzielonej: I część do 30. czerwca, II część: do 30. sierpnia

Kilka dni po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą z dalszymi szczegółami.

 

 

Certyfikacja Lifestyle Medicine Core Accreditation 

Pod koniec 2022 r. Brytyjskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w organizowaniu certyfikacji IBLM oraz feedbacku płynącym od brytyjskich IBLM Diplomates, ukończyło prace nad nowym kursem certyfikującym w zakresie medycyny stylu życia. Jego celem było między innymi lepsze dostosowanie do warunków europejskich systemów ochrony zdrowia oraz zwiększenie interaktywności kursu e-learningowego.   

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia podjęło decyzję o otwarciu polskim profesjonalistom ochrony zdrowia również tej możliwości certyfikacji, a także podjęło się przetłumaczenia kursu na język polski i dostosowania go do polskich realiów. 

Zakończenie prac nad polską wersją LMCA planowane jest na koniec 2023 r. W połowie września br. otwarte zostaną zapisy dla osób zainteresowanych przystąpieniem do LMCA. 

Kurs LMCA różni się od certyfikacji IBLM długością, formą, sposobem weryfikacji wiedzy uczestników oraz ceną. Najważniejsze różnice podsumowano w tabeli poniżej. Więcej informacji na temat LMCA dostępnych jest także na stronie internetowej BSLM

Jeśli jesteś zainteresowana_y ścieżką Lifestyle Medicine Core Accreditation, wypełnij formularz TUTAJ.

 

 

IBLM

LMCA

czas trwania kursu

30 h

60 h

język

angielski

polski (dostępny od 4. kwartału 2023 r.)

ocena

egzamin

“assessments” w trakcie kursu: (1) esej (1500 słów) (2) case study (3) reflection on scope of practice – consultation critical analysis

dodatkowe zadania

przygotowanie case study

jw.

dodatkowe warunki

udział w konferencji

udział w konferencji

deadline

termin egzaminu (raz w roku)

rok od rozpoczęcia kursu*

struktura kursu

self-paced learning; czarno-biały skrypt w wersji papierowej i on-line + nagrania webinarów 

self-paced learning na platformie edukacyjnej (z możliwością druku wybranych materiałów); teksty + nagrania + schematy 

certyfikat

IBLM + PTMSŻ

PTMSŻ + British Society of Lifestyle Medicine + European Lifestyle Medicine Council

łączny koszt kursu i certyfikacji: lekarz | inny profesjonalista medyczny

1504 | 1319
6910 PLN | 6060 PLN

1200 | 900

5500 PLN | 4130 PLN

więcej szczegółów

https://iblm.co/
https://lifestylemedicine.org/project/foundations-of-lifestyle-medicine-board-review-ce-cme/

https://bslm.org.uk/core-accreditation/