Certyfikacja IBLM

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia od 2020 r. umożliwia polskim profesjonalistom ochrony zdrowia udział w Programie Certyfikacji i podejście do egzaminu International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). Na chwilę obecną (styczeń 2023) w Polsce do grona IBLM Diplomates należy 50 profesjonalistów ochrony zdrowia – lekarzy, dietetyków, psychologów i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Ich listę znajdziesz TUTAJ.
Mamy nadzieję, że zdecydujesz o dołączeniu do tego grona! 

Najbliższy egzamin odbędzie się 17. września 2023 r. w Warszawie. 

Pozostałe szczegóły dotyczące organizacji przedstawiono poniżej. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi informacjami na temat Programu Certyfikacji 2023, zachęcamy do zostawienia swoich danych kontaktowych w tym formularzu.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Certyfikacji IBLM. 

Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, masz pytania dotyczące Programu Certyfikacji IBLM, skontaktuj się z nami drogą mailową: alicja.baska@ptmsz.pl 

Baner

O International Board of Lifestyle Medicine

International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) wyznacza i dba o zachowanie standardów w ocenie i potwierdzaniu kompetencji lekarzy oraz innych profesjonalistów zdrowia w zakresie medycyny stylu życia. Certyfikacja jako IBLM Diplomate oznacza posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy w praktyce medycyny stylu życia i wyróżnia lekarza lub innego profesjonalistę ochrony zdrowia jako osobę, która posiadła kompetencje w obszarze medycyny stylu życia.

Czym jest Program Certyfikacji IBLM?

Program składa się z kilku komponentów: 30 godzin kursu online, 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) oraz prezentacji przypadku klinicznego (lekarze) – omówionych szczegółowo poniżej, których ukończenie uprawnia profesjonalistę ochrony zdrowia do podejścia do Egzaminu IBLM.

Egzamin IBLM po raz pierwszy odbył się w naszym kraju 7 listopada 2020 r. i przystąpiło do niego 15 polskich profesjonalistów ochrony zdrowia. Obecnie (stan na 22.02.2023) w Polsce certyfikowanych zostało 50 IBLM Diplomates. 

Warunki i zasady egzaminu przedstawiamy poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z webinarem “Certification in Lifestyle Medicine- the why and the how”. Naszym gościem był Stephan Herzog – Executive Director International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). W spotkaniu udział wzięli także polscy lekarze certyfikowani przez IBLM.

W trakcie 2. Kongresu PTMSŻ, w grudniu 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone certyfikacji, w którym udział wzięli IBLM Diplomates 2020.  Nagranie dostępne jest TUTAJ.

Zachęcamy również do zapoznania się z nagraniem webinaru na ten sam temat dostępnym na kanale American College of Lifestyle Medicine TUTAJ.

Kto może przystąpić do Programu Certyfikacji IBLM?

– lekarze:

 • lekarz przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie RP

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • profesjonalista ochrony zdrowia przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM musi posiadać tytuł doktora lub magistra w dziedzinie związanej ze zdrowiem

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

 •  

Warunki przystąpienia do egzaminu IBLM

– lekarze:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2022 r. PTMSŻ akceptować będzie udział III i II Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2022 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:
Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar
 • omówienie przypadku klinicznego (case study) demonstrującego personalne doświadczenie w dziedzinie medycyny stylu życia (zobacz PDF)
  •  

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2021 r. PTMSŻ akceptować będzie udział w II i III Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ 2019 lub udział w kwietniowej Minikonferencji Online: „Medycyna stylu życia w czasach pandemii”; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2021 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:

Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar

Zasady:

 • IBLM wyznacza standardy w zakresie medycyny stylu życia oraz kompetencje niezbędne do certyfikacji, jednak nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z uznanych źródeł należy do obowiązku Kandydatów przystępujących do Programu Certyfikacji.
 • Aby uczestnictwo w ww. kursach i wydarzeniach mogło stanowić część Programu Certyfikacji IBLM przystąpienie do nich przez Kandydata powinno nastąpić nie dawniej niż 36 miesięcy od wyznaczonej daty egzaminu.
 • Potwierdzenia:
  • odbycia 30 godzin kursu online/nie na żywo
  • odbycia 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person)
  • doświadczenia w zakresie MSŻ demonstrowanej opisem przypadku klinicznego (w przypadku kandydatów-lekarzy)
  • posiadanego prawa wykonywania zawodu (lub otrzymanego tytułu doktora lub magistra w dziedzinie związanej zezdrowiem)

 

powinny zostać przedłożone PTMSŻ nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu (wyjątek stanowią konferencje MSŻ, którym towarzyszy Egzamin IBLM)

Certyfikacja IBLM 2023 – najważniejsze daty – WKRÓTCE

 

– marzec: otwarcie zapisów i możliwości wpłat 

– 15. sierpnia: ostateczny termin przyjmowania zapisów i wpłat

 • istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty 

 • istnieje możliwość przedłużenia w szczególnych, indywidualnie uzgodnionych  przypadkach

– 31. sierpnia: termin składania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków przystąpienia do egzaminu

– 17. września: EGZAMIN

 

Egzamin 2023 – jak i gdzie?

Tegoroczny egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie podczas 4. Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. 

Jak wygląda egzamin IBLM?

Miejsce: Warszawa Czas trwania: max. 4 godziny Forma pytań egzaminacyjnych: 150 pytań jednokrotnego wyboru dla lekarzy, 120 pytań dla innych profesjonalistów ochrony zdrowia Język egzaminu: angielski Format: egzamin nadzorowany z wykorzystaniem własnego laptopa lub tabletu Podział zagadnień w pytaniach egzaminacyjnych:
 • wprowadzenie do MSŻ (4%)
 • fundamenty zmiany zachowań zdrowotnych (10%)
 • kluczowe procesy kliniczne w MSŻ (8%)
 • zdrowie lekarza i jego rola (4%)
 • nauki o żywieniu, ocena i zalecenia (26%)
 • nauka o aktywności fizycznej i zalecenia (14%)
 • dobrostan psychiczny i emocjonalny, ocena i interwencje (10%)
 • medycyna snu i interwencje (8%)
 • interwencje związane z zaprzestaniem palenia oraz ekspozycją na inne substancje toksyczne (8%)
 • rola pozytywnej relacji międzyludzkich i psychologii (8%)

Koszty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM (CENNIK 2020-2022)  

Opłaty związane z egzaminem:

 • lekarze:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna149 €149 €
opłata egzaminacyjna999 €899 €
razem1148 €1048 €
 • inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna99 €99 €
opłata egzaminacyjna849 €764 €
razem948 €863 €

Opłaty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM wyznaczone są przez International Board of Lifestyle Medicine, ujednolicone na całym świecie zgodnie z podziałem na 3 grupy państw: Tier 1-3.

Kraje europejskie zakwalifikowane zostały do Tier 1 i 2, Polska – Tier 2. Oznacza to opłaty o średnio 200-300 € niższe w porównaniu do państw z grupy Tier 1.

Płatność dokonywana jest w złotówkach, za przelicznik uznano bieżący kurs średni euro wg NBP (tabela z dn. 22.02.2023 r.): 1 EUR = 4,75 PLN.

 

Dodatkowe koszty:

 • związane ze spełnieniem warunków przystąpienia do egzaminu – zależne od wybranej przez Kandydata formy.

***
Rekomendowana przez PTMSŻ ścieżka:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo: Lifestyle Medicine Board Review Course 3rd Edition (NON-CME): 499 $ (456 €)
 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person): bezpłatnie dla Członków PTMSŻ: uczestnictwo w III Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ (lub udział w poprzednich edycjach konferencji/kongresów PTMSŻ)

***

 • związane z utrzymaniem certyfikacji (maintenance):

Tak jak inne Board Exams, IBLM podlega 10-letniemu obowiązkowi recertyfikacji. W ubiegłym roku stworzono jednak alternatywną ścieżkę odnawiania certyfikacji, umożliwiającą pozostanie Certyfikowanym Specjalistą Medycyny Stylu Życia IBLM Diplomate niemal bezterminowo, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • raz do roku panel ekspertów IBLM wyznacza 3 artykuły oraz na ich podstawie przygotowuje test dostępny online; IBLM Diplomate ma obowiązek ich rozwiązania z wynikiem końcowym minimum 80%
 • co 5 lat IBLM Diplomate ma obowiązek przedłożenia potwierdzenia udziału w wydarzeniach edukacyjnych MSŻ uznanych przez IBLM i PTMSŻ (na przykład doroczne kongresy PTMSŻ)

Więcej szczegółów dotyczących utrzymania certyfikacji na stronie www.lmmoc.org.

Jestem zainteresowana/zainteresowany – co dalej? 

Od rejestracji na tegoroczny egzamin dzielą Cię dwa kroki:

 1. Wypełnij kwestionariusz.
 2. Dokonaj opłaty za przystąpienie do tegorocznej edycji egzaminu, klikając na zielony przycisk poniżej. Opłatę możesz podzielić na dwie części. 
 3. Terminy płatności:
  • w przypadku płatności jednorazowej: do 31. lipca
  • w przypadku płatności podzielonej: I część do 30. czerwca, II część: do 30. sierpnia

Kilka dni po zaksięgowaniu wpłaty skontaktujemy się z Tobą z dalszymi szczegółami.