Certyfikacja MSŻ 

 
Od 2020 r. oferujemy możliwość udziału w Certyfikacji International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) przygotowanej przez American Board of Lifestyle Medicine/American College of Lifestyle Medicine.
 
Od 2023 r. otworzyliśmy także certyfikację w ramach ścieżki Lifestyle Medicine Core Accreditation (LMCA) opracowanej przez Brytyjskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (BSLM), akredytowaną przez European Lifestyle Medicine CouncilW trakcie prac tłumaczeniowych i adaptacyjnych jest polska wersja Lifestyle Medicine Core Accreditation. 

Poniżej prezentujemy opisy obu ścieżek, a na samym dole ich porównanie. 

Kto może przystąpić do certyfikacji LMCA/IBLM?

– lekarze:

 • lekarz przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM/LMCA musi posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie RP

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM/ELMC i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • profesjonalista ochrony zdrowia przystępujący do Programu Certyfikacji IBLM/LMCA musi posiadać tytuł doktora lub magistra w dziedzinie związanej ze zdrowiem

 • certyfikat zostanie wydany przez IBLM/ELMC i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

 •  

Certyfikacja Lifestyle Medicine Core Accreditation 

Pod koniec 2022 r. Brytyjskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, opierając się na kilkuletnim doświadczeniu w organizowaniu certyfikacji IBLM oraz feedbacku płynącym od brytyjskich IBLM Diplomates, ukończyło prace nad nowym kursem certyfikującym w zakresie medycyny stylu życia. Jego celem było między innymi lepsze dostosowanie do warunków europejskich systemów ochrony zdrowia oraz zwiększenie interaktywności kursu e-learningowego.   

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia podjęło decyzję o otwarciu polskim profesjonalistom ochrony zdrowia również tej możliwości certyfikacji, a także podjęło się przetłumaczenia kursu na język polski i dostosowania go do polskich realiów. 

Zakończenie prac nad polską wersją LMCA planowane jest na połowę 2024 r. 

Program Certyfikacji LMCA składa się z kilku komponentów: 60 godzin kursu online, 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) oraz trzech zadań pisemnych („assessments”): 

 • esej (1500 słów) 
 • case study 
 • reflection on scope of practice – consultation crytical analysis

Na ten moment dostępna jest jedynie anglojęzyczna wersja kursu, ale zadania mogą zostać przygotowane i ocenione w języku polskim. 

Uczestnicy, którzy zdecydują się na przystąpienie do kursu, gdy dostępna jest jedynie jego anglojęzyczna wersja, otrzymają możliwość transferu do wersji polskojęzycznej, gdy tylko zostanie ona udostępniona.

Więcej na temat Lifestyle Medicine Core Accreditation dowiesz się także z webinaru „Lifestyle Medicine Core Accreditation – nowa ścieżka certyfikacji MSŻ” z lipca 2022 r., który poprowadziła lek. Alicja Baska.   

Koszty

Lekarze: 1200  (ok. 5300 zł) 

Inni profesjonaliści ochrony zdrowia: 900 € (ok. 4000 zł) 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowan* ścieżką Lifestyle Medicine Core Accreditation, wypełnij formularz TUTAJ.

Certyfikacja International Board of Lifestyle Medicine 

International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) zostało powołane przy American College of Lifestyle Medicine oraz American Board of Lifestyle Medicine w 2018 r. W gronie IBLM Diplomates – osób certyfikowanych przez IBLM i PTMSŻ znajduje się już ponad 60 – lekarzy i innych profesjonalistów ochrony zdrowia. Ich wciąż aktualizowaną listę znajdziesz tutaj. Pierwszy egzamin IBLM przeprowadziliśmy w Polsce 7 listopada 2020 r. Przystąpiło do niego 15 osób.    

Program Certyfikacji IBLM składa się z kilku komponentów: 30 godzin kursu online, 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) oraz przygotowania przypadku klinicznego (lekarze) – omówionych szczegółowo poniżej. Ich realizacja uprawnia profesjonalistę ochrony zdrowia do podejścia do Egzaminu IBLM.

Warunki i zasady egzaminu przedstawione są poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z webinarem “Certification in Lifestyle Medicine- the why and the how”. Naszym gościem był Stephan Herzog – Executive Director International Board of Lifestyle Medicine (IBLM). W spotkaniu udział wzięli także polscy lekarze certyfikowani przez IBLM. W trakcie 2. Kongresu PTMSŻ, w grudniu 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone certyfikacji, w którym udział wzięli IBLM Diplomates 2020.  Nagranie dostępne jest TUTAJ.

Warunki przystąpienia do egzaminu IBLM

– lekarze:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2022 r. PTMSŻ akceptować będzie udział III i II Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2022 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:
Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar
 • omówienie przypadku klinicznego (case study) demonstrującego personalne doświadczenie w dziedzinie medycyny stylu życia (wzór do pobrania TUTAJ)
  •  

– inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

 • 30 godzin kursu online/nie na żywo – udział w jednym spośród wymienionych kursów:

Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME),  ACLM/ACPM Lifestyle Medicine Core Competencies (LMCC),  Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) online courses. Cornell certificate in plant-based nutrition, Doane University Lifestyle Medicine Professional Certificate Program, Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine

      Kursem pierwszego wyboru rekomendowanym przez PTMSŻ jest: Lifestyle Medicine Board Review Course 4th Edition (NON-CME!).

 • 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) –udział w jednym z wymienionych wydarzeń:

  • podczas Programu Certyfikacji w 2021 r. PTMSŻ akceptować będzie udział w II i III Międzynarodowym Kongresie PTMSŻ 2019 lub udział w kwietniowej Minikonferencji Online: „Medycyna stylu życia w czasach pandemii”; III Kongres PTMSŻ zaplanowany jest na wrzesień 2021 r.
  • inne wydarzenia akceptowane przez IBLM:
ACLM conferences & workshops, Institute of Lifestyle Medicine (Harvard) conferences, Food as Medicine conferencesInternational Plant Based Nutrition Healthcare Conferences, ACPM conference, lifestyle medicine stream, Plant Based Prevention of Disease Conferences, PCRM International Conferences on Nutrition in Medicine, Tools for Promoting Healthy Change Conference – ILM @ Harvard (view site), Weill Cornell Medicine – Qatar, Certificate in Lifestyle Medicine
 • opcjonalnie: programy, który pokrywają zarówno 30 godzin kursu online/nie na żywo, jak i 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person) – jeden z wymienionych:

Doctor of Nursing Practice, Lifestyle Medicine emphasis – Southern Adventist University  Masters of Lifestyle Medicine – Kaunas University, Lithuania, Evidence based approach to Lifestyle Medicine – Institute of Population Health, Weill Cornell Medicine Qatar, Qatar

Zasady:

 • IBLM wyznacza standardy w zakresie medycyny stylu życia oraz kompetencje niezbędne do certyfikacji, jednak nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia z uznanych źródeł należy do obowiązku Kandydatów przystępujących do Programu Certyfikacji.
 • Aby uczestnictwo w ww. kursach i wydarzeniach mogło stanowić część Programu Certyfikacji IBLM przystąpienie do nich przez Kandydata powinno nastąpić nie dawniej niż 36 miesięcy od wyznaczonej daty egzaminu.
 • Potwierdzenia:
  • odbycia 30 godzin kursu online/nie na żywo
  • odbycia 10 godzin nauki w trybie na żywo (in-person)
  • doświadczenia w zakresie MSŻ demonstrowanej opisem przypadku klinicznego (w przypadku kandydatów-lekarzy)
  • posiadanego prawa wykonywania zawodu (lub otrzymanego tytułu doktora lub magistra w dziedzinie związanej zezdrowiem)

 

powinny zostać przedłożone PTMSŻ nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu (wyjątek stanowią konferencje MSŻ, którym towarzyszy Egzamin IBLM)

Jak wygląda egzamin IBLM?

Czas trwania: 4 godziny

Forma pytań egzaminacyjnych: 150 pytań jednokrotnego wyboru dla lekarzy, 120 pytań dla innych profesjonalistów ochrony zdrowia

Język egzaminu: angielski

Format: egzamin nadzorowany z wykorzystaniem laptopa lub tabletu

Podział zagadnień w pytaniach egzaminacyjnych:

 • wprowadzenie do MSŻ (4%)
 • fundamenty zmiany zachowań zdrowotnych (10%)
 • kluczowe procesy kliniczne w MSŻ (8%)
 • zdrowie lekarza i jego rola (4%)
 • nauki o żywieniu, ocena i zalecenia (26%)
 • nauka o aktywności fizycznej i zalecenia (14%)
 • dobrostan psychiczny i emocjonalny, ocena i interwencje (10%)
 • medycyna snu i interwencje (8%)
 • interwencje związane z zaprzestaniem palenia oraz ekspozycją na inne substancje toksyczne (8%)
 • rola pozytywnej relacji międzyludzkich i psychologii (8%)

Koszty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM  

Opłaty związane z egzaminem:

 • lekarze:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna149 € | 650 PLN 149 € | 650 PLN 
opłata egzaminacyjna999 € | 4350 PLN 899 € | 3920 PLN
razem1148 € | 5000 PLN1048 € | 4570 PLN 
 • inni profesjonaliści ochrony zdrowia:

STANDARDOWE OPŁATY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU IBLM
 Osoby niebędące członkami PTMSŻCzłonkowie PTMSŻ
jednorazowa opłata rejestracyjna99 € | 430 PLN99 € | 430 PLN 
opłata egzaminacyjna849 € | 3700 PLN 764 € | 3330 PLN 
razem948 € | 4130 PLN 863 € | 3760 PLN 

Opłaty związane z przystąpieniem do Programu Certyfikacji IBLM wyznaczone są przez International Board of Lifestyle Medicine, ujednolicone na całym świecie zgodnie z podziałem na 3 grupy państw: Tier 1-3.

Kraje europejskie zakwalifikowane zostały do Tier 1 i 2, Polska – Tier 2. Oznacza to opłaty o średnio 200-300 € niższe w porównaniu do państw z grupy Tier 1.

Płatność dokonywana jest w złotówkach, za przelicznik uznano bieżący kurs średni euro wg NBP (tabela z dn. 4.01.2024 r.); 1 EUR = 4,35 PLN.

 

Dodatkowe koszty:

 • związane ze spełnieniem warunków przystąpienia do egzaminu – zależne od wybranej przez Kandydata formy.

***
Rekomendowana przez PTMSŻ ścieżka w certyfikacji IBLM:

***

 • związane z utrzymaniem certyfikacji (maintenance):

Tak jak inne Board Exams, IBLM podlega 10-letniemu obowiązkowi recertyfikacji. Stworzono jednak alternatywną ścieżkę odnawiania certyfikacji, umożliwiającą pozostanie Certyfikowanym Specjalistą Medycyny Stylu Życia IBLM Diplomate niemal bezterminowo, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • raz do roku panel ekspertów IBLM wyznacza 3 artykuły oraz na ich podstawie przygotowuje test dostępny online; IBLM Diplomate ma obowiązek ich rozwiązania z wynikiem końcowym minimum 80%
 • co 5 lat IBLM Diplomate ma obowiązek przedłożenia potwierdzenia udziału w wydarzeniach edukacyjnych MSŻ uznanych przez IBLM i PTMSŻ (na przykład doroczne kongresy PTMSŻ)

Więcej szczegółów dotyczących utrzymania certyfikacji na stronie www.lmmoc.org.

Chcę przystąpić do certyfikacji IBLM – co dalej? 

Skontaktuj się z nami mailowo: info@ptmsz.pl. 

 

IBLM i LMCA – porównanie

Obie ścieżki różnią się od siebie długością, formą, sposobem weryfikacji wiedzy oraz kosztami związanymi z jej realizacją.

Najważniejsze różnice podsumowano w tabeli poniżej. 

 

IBLM

LMCA

czas trwania kursu

30 h

60 h

język

angielski

angielski / polski (połowa 2024 r.)

ocena

egzamin

“assessments” w trakcie kursu: (1) esej (1500 słów) (2) case study (3) reflection on scope of practice – consultation critical analysis

dodatkowe zadania

przygotowanie case study

jw.

dodatkowe warunki

udział w konferencji

udział w konferencji 

deadline

termin egzaminu (jedna sesja egzaminacyjna w roku)

rok od rozpoczęcia kursu*

struktura kursu

self-paced learning; skrypt w wersji papierowej i on-line + nagrania webinarów 

self-paced learning na platformie edukacyjnej (z możliwością druku wybranych materiałów); teksty + nagrania + schematy 

certyfikat

IBLM + PTMSŻ

PTMSŻ + British Society of Lifestyle Medicine + European Lifestyle Medicine Council

łączny koszt kursu i certyfikacji: lekarz | inny profesjonalista medyczny

1504 | 1319
6550 PLN | 5740 PLN

1200 | 900

5300 PLN | 4000 PLN

więcej szczegółów

https://iblm.co/
https://lifestylemedicine.org/project/foundations-of-lifestyle-medicine-board-review-ce-cme/

https://bslm.org.uk/core-accreditation/