Kongres PTMSŻ 2019

sala konferencyjna
Bufet
Zastawa (sztućce)
Sala konferencyjna (wiele osób)
uczestnicy
uczestnicy
Bufet
Prowadząca
Warszatay z dziećmi (wiele osób)
Dwoje dzieci
Prowadzący
Sala gimnastyczna z uczestnikami
Sala gimnastyczna z uczestnikami
Uczestnicy wydarzenia
Sala konferencyjna
uczestnicy wydarzenia
Wizerunek uczestników wydarzenia
Sala konferencyjna
Uczestnicy wydarzenia
Uczestnicy wydarzenia