Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Organizacyjna

dr n. med. Daniel Śliz

Prezes Zarządu

dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński

Wiceprezes Zarządu

lek. Alicja Baska

Dyrektor Organizacyjna

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Członek Zarządu

dr n. med. Marcin Wełnicki

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr n. o zdr. Damian Parol

dr n. o zdr. Damian Parol

lek. Maria Łukasiewicz