Dołącz do nas !

ZAREJESTRUJ SIĘ
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI🍎 ⁣

„Niezdrowe modele odżywiania stanowią obecnie większe ryzyko zachorowalności i śmiertelności niż podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i palenie tytoniu łącznie.”⚠️⁣

Obserwując doniesienia medialne podsycające kolejne „dietetyczne wojny” można odnieść niekiedy błędne wrażenie, że zdrowe odżywianie jest czymś skomplikowanym, a w świecie nauki wciąż brakuje konsensusu w tym zakresie.⁣

Skupiając się niekiedy na drobnych różnicach, czy to w nazewnictwie modelów odżywiania czy istotności pojedynczych niewielkich elementów składających się na całokształt diety człowieka, zapominamy często o tym, co zgodnie potwierdzają wszystkie zalecenia bardzo trafnie podsumowane przez Michaela Pollana: ⁣
„Jedz jedzenie. ⁣
Nie za dużo. ⁣
Głównie rośliny.”🌿⁣⁣

(oryg.: “Eat food. Not too much. Mostly plants.”)⁣

W Światowy Dzień Żywności przywołujemy fragmenty podsumowania jednego z najważniejszych raportów nt. żywienia człowieka ostatnich lat - raportu EAT Lancet, a na grafice prezentujemy tzw. talerz planetarny ilustrujący zaproponowany w raporcie model żywienia🍽️ ⁣⁣

„Żywność jest największym czynnikiem optymalizacji zdrowia ludzkiego i zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na Ziemi. ⁣

Obecnie jej produkcja zagraża jednak zarówno ludziom, jak i planecie. ⁣

Ogromnym wyzwaniem, przed którym stoimy jako ludzkość, jest zapewnienie zdrowego modelu żywienia ze zrównoważonych systemów żywnościowych dla rosnącej światowej populacji. Mimo że globalna produkcja żywności na ogół dotrzymuje kroku wzrastającej liczbie ludności, to w dalszym ciągu ponad 820 milionów ludzi nie ma wystarczającej ilości pożywienia, a o wiele więcej opiera swoją dietę o pokarmy niskiej jakości lub je zbyt dużo.⁣

Pilnie potrzebna jest radykalna Transformacja Światowego Systemu Żywnościowego. Bez podjęcia działań ludzkość ryzykuje, że nie osiągnie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i Porozumienia Paryskiego, a najmłodsze pokolenie odziedziczy poważnie zdegradowaną planetę, której znaczna część populacji będzie coraz bardziej cierpieć z powodu niedożywienia i chorób, którym można zapobiegać.”⁣

___⁣
✅ Więcej o diecie planetarnej już w sobotę w ramach sesji „Medycyna stylu życia” na 2. Kongres Exercise is Medicine podczas wykładu Iwona Kibil - dietetyk. ⁣

✅ Jeśli nie możecie być wtedy z nami zapraszamy do wysłuchania podcastu mgr Kibil, w którym wraz z lek. Alicja Baska i Katarzyna Rećko - dietetyk omawiają najważniejsze wnioski płynące z raportu oraz praktyczne aspekty związane z dietą planetarną (bit.ly/32mst8j). ⁣

✅ Polecamy także serię „Kuchnia dla Klimatu” Grzegorz Łapanowski/ Szkoła na widelcu w Pytanie na śniadanie Extra. Omówienie podstawowych założeń raportu dostępne tutaj: bit.ly/2mocAOw (kolejne odcinki dostępne online na stronie programu). ⁣

…Ale to nie koniec naszych działań wokół raportu. Śledźcie nas uważnie! 😉 ⁣WORLD FOOD DAY🍎 ⁣

“Unhealthy diets now pose a greater risk to morbidity and mortality than unsafe sex, alcohol, drug and tobacco use combined.”⚠️⁣

Following media coverages feeding „diet wars” over and over again, both patients and health professionals might get frustrated with an impression that healthy eating is complicated or that the scientific world still lacks a consensus in this area.⁣

Sometimes focusing on little differences we forget to looking at the big picture and some universal recommendations, aptly summed up by Michael Pollan: ⁣

“Eat food. ⁣
Not too much. ⁣
Mostly plants.”🌿⁣


On the World Food Day we refer to one of the most important report of the past few years published in the field of human nutrition: the EAT-Lancet Report, illustrated by the Planetary Health Diet Plate – representing report’s findings and recommendations🍽️ ⁣

"Food is the single strongest lever to optimize human health and environmental sustainability on Earth. ⁣

However, food is currently threatening both people and planet.⁣

An immense challenge facing humanity is to provide a growing world population with healthy diets from sustainable food systems. While global food production of calories has generally kept pace with population growth, more than 820 million people still lack sufficient food, and many more consume either low-quality diets or too much food.⁣

A radical transformation of the global food system is urgently needed. Without action, the world risks failing to meet the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement, and today’s children will inherit a planet that has been severely degraded and where much of the population will increasingly suffer from malnutrition and preventable disease.⁣

___⁣
✅ More on planetary health diet on Saturday at 2. Kongres Exercise is Medicine during Iwona Kibil - dietetyklecture in Lifestyle Medicine session. ⁣

✅ If you can’t be there, check out Iwona’s podcast where she discusses EAT Lancet report finding and its practical implications together with Alicja Baska, MD and dietitian Katarzyna Rećko - dietetyk (bit.ly/32mst8j). ⁣
✅ See also series „Kitchen for the Climate” by Grzegorz Łapanowski / Szkoła na widelcu at Pytanie na śniadanie Extra. First episode discussing the importance of the EAT Lancet Report available here: bit.ly/2mocAOw. ⁣

…But that’s not the end of our activities around the Report. More to come soon, make sure to keep posted! 😉 ⁣
...

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI🍎 ⁣
⁣
 „Niezdrowe modele odżywiania stanowią obecnie większe ryzyko zachorowalności i śmiertelności niż podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i palenie tytoniu łącznie.”⚠️⁣
⁣
Obserwując doniesienia medialne podsycające kolejne „dietetyczne wojny” można odnieść niekiedy błędne wrażenie, że zdrowe odżywianie jest czymś skomplikowanym, a w świecie nauki wciąż brakuje konsensusu w tym zakresie.⁣
⁣
Skupiając się niekiedy na drobnych różnicach, czy to w nazewnictwie modelów odżywiania czy istotności pojedynczych niewielkich elementów składających się na całokształt diety człowieka, zapominamy często o tym, co zgodnie potwierdzają wszystkie zalecenia bardzo trafnie podsumowane przez Michaela Pollana: ⁣
„Jedz jedzenie. ⁣
Nie za dużo. ⁣
Głównie rośliny.”🌿⁣⁣
⁣
(oryg.: “Eat food. Not too much. Mostly plants.”)⁣
⁣
W Światowy Dzień Żywności przywołujemy fragmenty podsumowania jednego z najważniejszych raportów nt. żywienia człowieka ostatnich lat - raportu EAT Lancet, a na grafice prezentujemy tzw. talerz planetarny ilustrujący zaproponowany w raporcie model żywienia🍽️ ⁣⁣
⁣
 „Żywność jest największym czynnikiem optymalizacji zdrowia ludzkiego i zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na Ziemi. ⁣
⁣
Obecnie jej produkcja zagraża jednak zarówno ludziom, jak i planecie. ⁣
⁣
Ogromnym wyzwaniem, przed którym stoimy jako ludzkość, jest zapewnienie zdrowego modelu żywienia ze zrównoważonych systemów żywnościowych dla rosnącej światowej populacji. Mimo że globalna produkcja żywności na ogół dotrzymuje kroku wzrastającej liczbie ludności, to w dalszym ciągu ponad 820 milionów ludzi nie ma wystarczającej ilości pożywienia, a o wiele więcej opiera swoją dietę o pokarmy niskiej jakości lub je zbyt dużo.⁣
 ⁣
Pilnie potrzebna jest radykalna Transformacja Światowego Systemu Żywnościowego. Bez podjęcia działań ludzkość ryzykuje, że nie osiągnie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i Porozumienia Paryskiego, a najmłodsze pokolenie odziedziczy poważnie zdegradowaną planetę, której znaczna część populacji będzie coraz bardziej cierpieć z powodu niedożywienia i chorób, którym można zapobiegać.”⁣
⁣
___⁣
✅  Więcej o diecie planetarnej już w sobotę w ramach sesji „Medycyna stylu życia” na 2. Kongres Exercise is Medicine podczas wykładu Iwona Kibil - dietetyk. ⁣
⁣
✅  Jeśli nie możecie być wtedy z nami zapraszamy do wysłuchania podcastu mgr Kibil, w którym wraz z lek. Alicja Baska i Katarzyna Rećko - dietetyk omawiają najważniejsze wnioski płynące z raportu oraz praktyczne aspekty związane z dietą planetarną (http://bit.ly/32mst8j). ⁣
⁣
✅  Polecamy także serię „Kuchnia dla Klimatu” Grzegorz Łapanowski/ Szkoła na widelcu w Pytanie na śniadanie Extra. Omówienie podstawowych założeń raportu dostępne tutaj: http://bit.ly/2mocAOw (kolejne odcinki dostępne online na stronie programu). ⁣
⁣
…Ale to nie koniec naszych działań wokół raportu. Śledźcie nas uważnie! 😉  ⁣

Za nami bardzo intensywny weekend we Wrocławiu, gdzie odbył się VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W agendzie wydarzenia 3-częściowa sesja medycyny stylu życia koordynowana przez Członkinię PTMSŻ – lek. Kamila Markiewicz, na którą złożyło się aż 10 wykładów - jedna z największych sesji całego Kongresu!

W kolejności wystąpień:
☑️ Medycyna stylu życia w służbie prewencji kardiologicznej (prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz)
☑️ Health coaching w praktyce lekarza rodzinnego (dr n. med. Agnieszka Muszyńska)
☑️ Medycyna kulinarna – przyszłość edukacji żywieniowej lekarza i pacjenta? (lek. Alicja Baska)
☑️ Co było pierwsze – jajko czy miażdżyca? Aktualny stan wiedzy o wartości zdrowotnej jaj (dr Damian Parol)
☑️ Miejsce medycyny stylu życia w systemie ochrony zdrowia (dr n. med. Daniel Śliż)
☑️ Flawonoidy – korzyści dla zdrowa, o których nie wiemy lub zapominamy (dr inż. Katarzyna Okręglicka)
☑️ Otyłość a nowotwory – nowe fakty ku przestrodze (dr inż. Katarzyna Okręglicka)
☑️ Sen – zapomniany filar zdrowia? (lek. Kamila Markiewicz)
☑️ Fakty i mity stomatologiczne (lek. dent. Bartek Kozak)
☑️ Aktywność fizyczna na receptę (lek. Anna Mrozek, Exercise is Medicine Poland)

Nie zabrakło czasu na integrację, burzliwe dyskusje, wymianę pomysłów oraz odrobinę aktywności w ramach stosowana się do własnych zaleceń💪

Mamy ogromną nadzieję, że to dopiero początek owocnej współpracy pomiędzy Towarzystwami!
Organizatorom serdecznie gratulujemy całego wydarzenia, wspaniałej atmosfery i dbałości o takie szczegóły jak …zdrowe przekąski i posiłki🥦 oraz wymarzona pogoda!🍂
...

Comment on Facebook

Wrocław pozdrawia 🙂

Sesje świetne, już dziś zapraszam do współtworzenia programu kongresu za rok! Mam nadzieję na owocną współpracę. W najbliższych planach- powołanie Sekcji Medycyny Stylu Życia przy Zarządzie Głównym PTMR😍

View more comments

1 week ago

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Wczoraj świętowaliśmy 100-lecie Główny Inspektorat Sanitarny!

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie prof. Jarosławowi Pinkasowi.
Bardzo się cieszymy, że podczas tej ważnej uroczystości „medycyna stylu życia” odmieniana była przez wszystkie przypadki jako nowy paradygmat w trosce o zdrowie oraz przyszłość medycyny🏆

Wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów w realizacji ambitnej wizji edukacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa.

Jesteśmy pewni, że przed nami wiele wspólnych inicjatyw i działań💪
...

Wczoraj świętowaliśmy 100-lecie Główny Inspektorat Sanitarny! 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie prof. Jarosławowi Pinkasowi. 
Bardzo się cieszymy, że podczas tej ważnej uroczystości „medycyna stylu życia” odmieniana była przez wszystkie przypadki jako nowy paradygmat w trosce o zdrowie oraz przyszłość medycyny🏆
 
Wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów w realizacji ambitnej wizji edukacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. 

Jesteśmy pewni, że przed nami wiele wspólnych inicjatyw i działań💪Image attachmentImage attachment

Z kim widzimy się za 2 tygodnie na 2. Kongres Exercise is Medicine / Exercise is Medicine Poland?

Pełna agenda wydarzenia dostępna tutaj: www.eimpoland.pl/. Nie zabrakło w niej sesji „Medycyna Stylu Życia!🍎

Aby umilić czas oczekiwania, mamy dla Was 5 BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK 😊

Studenci WUM i warszawskiej AWF: dla Was udział jest bezpłatny. Mamy nadzieję, że będziecie tłumnie uczestniczyć w wydarzeniu!

___
JAK ZDOBYĆ BEZPŁATNĄ WEJŚCIÓWKĘ?🏆
Polub, udostępnij i skomentuj ten post, oznaczając 3 osoby, które chciał(a)byś zachęcić do udziału w wydarzeniu.

Deadline: wtorek, 8.10, godz. 23:59.

Zwycięzców ogłosimy w środę w komentarzu pod postem.
Regulamin: bit.ly/2VofOinLess than two weeks left to the 2. Kongres Exercise is Medicine / Exercise is Medicine Poland!

Full agenda available here: www.eimpoland.pl/, including Lifestyle Medicine session!🍎

If you want to take part in the event but haven’t registered yet, don’t miss a chance to win a ticket in our 5 tickets giveaway.

HOW?
Like, share and comment on the post tagging 3 people you’d like to encourage to take part in the congress.

Deadline: Tue, Oct. 8th, 11:59 pm.
Winners to be announced on Wednesday in a comment section below.
bit.ly/2VofOin

PS Dear MUW students, please remember there is no admission fee for you!
...

Z kim widzimy się za 2 tygodnie na 2. Kongres Exercise is Medicine / Exercise is Medicine Poland? 

Pełna agenda wydarzenia dostępna tutaj: http://www.eimpoland.pl/. Nie zabrakło w niej sesji „Medycyna Stylu Życia!🍎

Aby umilić czas oczekiwania, mamy dla Was 5 BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK 😊 

Studenci WUM i warszawskiej AWF: dla Was udział jest bezpłatny. Mamy nadzieję, że będziecie tłumnie uczestniczyć w wydarzeniu! 

___
JAK ZDOBYĆ BEZPŁATNĄ WEJŚCIÓWKĘ?🏆
Polub, udostępnij i skomentuj ten post, oznaczając 3 osoby, które chciał(a)byś zachęcić do udziału w wydarzeniu.

Deadline: wtorek, 8.10, godz. 23:59.

Zwycięzców ogłosimy w środę w komentarzu pod postem.
Regulamin: http://bit.ly/2VofOin

Comment on Facebook

Magda Dubel, Klaudia Matejuk, Karolina Osowiecka, Laura Dwulit, Ma Ja gratulujemy i zapraszamy do kontaktu za pomocą wiadomości na fanpage'u w przeciągu 48 h 🙂

Suuper!

Jagoda Agata Jagoda zarzadzam Ausflug 😍

Zdrowa dieta to nie wszytsko 🍎🥑🥦🥕sport to zdrowie i lekarze powinni o tym wiedzieć najlepiej, wszystko dla dobra pacjentów i Własnego zdrowia a kobiety w ciąży również powinny wiedzieć jaki zestaw ćwiczeń jest dla nich odpowiedni! ⛹🏽‍♀️🤸🏻‍♂️🧘🏻‍♀️ ❤️👌 Aleksandra Rafał Ania Chełchowska-Całka

Monika KaczorekJolanta ChojnowskaEwa Antoniak🍎🥦

Karolina Zadrożna Kamila Wróblewska Gabriela Zydlewska

Karolina Radka Magda Adamczewska Ania Gehrmann 💚💚💚

Aleksandra Gorczyńska Marcin Aleksander Wieczorek Aleksandra Nowicka 💚🥝🥑🍋

Olka Bol Aga Piechota Karolina Koronka

View more comments

Trwa Apetyt i apatia | Festiwal Przemiany 2019 organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, do udziału w którym serdecznie zachęcamy.

Tegorocznym tematem przewodnim jest przyszłość żywności i wpływ jej produkcji na środowisko naturalne. Jak piszą Organizatorzy: „To ostatni moment, by spróbować ocalić planetę. Nauka i technika dostarczają nam narzędzi. Od nas zależy, jak je wykorzystamy.”🌍

Wczoraj mieliśmy ogromną przyjemność wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Zdrowie to za mało”. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Kuratorowi Festiwalu Krzysztof Kornas oraz współpanelistkom: dr Annie Domaszewskiej-Szostek (ageless), dr Agnieszce Gaczkowskiej oraz dr Hannie Wilskiej za bardzo ciekawą rozmowę! PTMSŻ reprezentowała lek. Alicja Baska.

Sobotni i niedzielny program pełny jest interesujących prelekcji, paneli dyskusyjnych, projekcji filmowych i innych wydarzeń towarzyszących. Waszej uwadze szczególnie polecamy:

SOBOTA:
🗹 14.00: Psychologia jedzenia – spotkanie z dr Anna Januszewicz
🗹 14.45: Żywność przyszłości – panel dyskusyjny połączony z degustacją z udziałem Marcina Tischnera, dr. Jakuba Urbańskiego, Christophera Bryanta, Chloé Rutzerveld, Michała Piosika i i Piotra Grabowskiego
🗹 16.15: Dobra chemia: Influencerzy i naukowcy – panel dyskusyjny z Grzegorz Łapanowski, Minta Eats, Jagna Niedzielska, dr. Jackiem Postupolskim i Marcinem Rotkiewiczem

NIEDZIELA:
🗹 14.00: Zmiany klimatyczne a przyszłość żywności – spotkanie z dr. hab. Zbigniew M. Karaczunem
🗹 14.45: Lokalne jedzenie – panel dyskusyjny z udziałem dr Anny Urbańskiej, Mariusza Pożogi i Marcina Rotkiewicza
🗹 15.45: Sojalizm. Jak jeść, nie niszcząc planety? – film i dyskusja
🗹 18.00: Deser, czyli zamknięcie festiwalu: Mity i memy (bit.ly/31Q8LRU)

Pełna agenda z podziałem na dni i bloki tematyczne dostępna tutaj: bit.ly/355O1Yu
WSTĘP WOLNY!
...

Trwa Apetyt i apatia | Festiwal Przemiany 2019 organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, do udziału w którym serdecznie zachęcamy.

Tegorocznym tematem przewodnim jest przyszłość żywności i wpływ jej produkcji na środowisko naturalne. Jak piszą Organizatorzy: „To ostatni moment, by spróbować ocalić planetę. Nauka i technika dostarczają nam narzędzi. Od nas zależy, jak je wykorzystamy.”🌍 

Wczoraj mieliśmy ogromną przyjemność wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Zdrowie to za mało”. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Kuratorowi Festiwalu Krzysztof Kornas oraz współpanelistkom: dr Annie Domaszewskiej-Szostek (ageless), dr Agnieszce Gaczkowskiej oraz dr Hannie Wilskiej za bardzo ciekawą rozmowę! PTMSŻ reprezentowała lek. Alicja Baska.

Sobotni i niedzielny program pełny jest interesujących prelekcji, paneli dyskusyjnych, projekcji filmowych i innych wydarzeń towarzyszących. Waszej uwadze szczególnie polecamy:  

SOBOTA: 
🗹 14.00: Psychologia jedzenia – spotkanie z dr Anna Januszewicz
🗹 14.45: Żywność przyszłości – panel dyskusyjny połączony z degustacją z udziałem Marcina Tischnera, dr. Jakuba Urbańskiego, Christophera Bryanta, Chloé Rutzerveld, Michała Piosika i i Piotra Grabowskiego
🗹 16.15: Dobra chemia: Influencerzy i naukowcy – panel dyskusyjny z Grzegorz Łapanowski, Minta Eats, Jagna Niedzielska, dr. Jackiem Postupolskim i Marcinem Rotkiewiczem 

NIEDZIELA: 
🗹 14.00: Zmiany klimatyczne a przyszłość żywności – spotkanie z dr. hab. Zbigniew M. Karaczunem
🗹 14.45: Lokalne jedzenie – panel dyskusyjny z udziałem dr Anny Urbańskiej, Mariusza Pożogi i Marcina Rotkiewicza 
🗹 15.45: Sojalizm. Jak jeść, nie niszcząc planety? – film i dyskusja
🗹 18.00: Deser, czyli zamknięcie festiwalu: Mity i memy (http://bit.ly/31Q8LRU)

Pełna agenda z podziałem na dni i bloki tematyczne dostępna tutaj: http://bit.ly/355O1Yu
WSTĘP WOLNY!Image attachment
Load more

Nasi partnerzy: