Dołącz do nas !

ZAREJESTRUJ SIĘ
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Niemal w przeddzień obchodów ŚWIATOWEGO DNIA CUKRZYCY na łamach American Journal of Preventive Medicine opublikowano wyniki badania dotyczącego częstotliwości poradnictwa z zakresu zdrowego stylu życia udzielanego przez lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych podczas standardowych wizyt ambulatoryjnych. ⁣

Biorąc pod uwagę istotność stylu życia w leczeniu oraz prewencji tej pierwszej niezakaźnej choroby, która zyskała miano epidemii, wyniki pozostawiają wiele do życzenia – zalecenia w obszarze odżywiania i aktywności fizycznej otrzymuje mniej niż 30% pacjentów w USA chorujących na cukrzycę. ⁣

Co ciekawe, pomimo, wydawać, by się mogło, powszechnemu już i stale rosnącemu zainteresowaniu zdrowym stylem życia tak obecnym w mediach czy dyskursie publicznym, zagadnienie to wciąż zdaje się nie docierać do gabinetów lekarskich👩‍⚕️👨‍⚕️ Wyniki badania wskazują bowiem, że częstotliwość porad dotyczących odżywiania czy aktywności fizycznej utrzymała się niemal na tym samym poziomie przez ostatnią dekadę. Zaobserwowano nawet drobny spadek – zalecenia wydano odpowiednio 30% pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. w 2005 r. i 25% w roku 2015 r. oraz 17% vs. 15% pacjentów bez zdiagnozowanej cukrzycy typu 2). ⁣
Grupę badanych stanowiło prawie 300 000 pacjentów, w tym ponad 40 000 ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.

Przed nami dużo pracy!

___⁣
Źródło: “Trends in Lifestyle Counselling for Adults With and Without Diabetes in the U.S., 2005−2015”: bit.ly/2Xc2oqA

Photo credits: @DoctorAvocadoNiemal w przeddzień obchodów ŚWIATOWEGO DNIA CUKRZYCY na łamach American Journal of Preventive Medicine opublikowano wyniki badania dotyczącego częstotliwości poradnictwa z zakresu zdrowego stylu życia udzielanego przez lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych podczas standardowych wizyt ambulatoryjnych. ⁣

Biorąc pod uwagę istotność stylu życia w leczeniu oraz prewencji tej pierwszej niezakaźnej choroby, która zyskała miano epidemii, wyniki pozostawiają wiele do życzenia – zalecenia w obszarze odżywiania i aktywności fizycznej otrzymuje mniej niż 30% pacjentów w USA chorujących na cukrzycę. ⁣

Co ciekawe, pomimo, wydawać, by się mogło, powszechnemu już i stale rosnącemu zainteresowaniu zdrowym stylem życia tak obecnym w mediach czy dyskursie publicznym, zagadnienie to wciąż zdaje się nie docierać do gabinetów lekarskich👩‍⚕️👨‍⚕️ Wyniki badania wskazują bowiem, że częstotliwość porad dotyczących odżywiania czy aktywności fizycznej utrzymała się niemal na tym samym poziomie przez ostatnią dekadę. Zaobserwowano nawet drobny spadek – zalecenia wydano odpowiednio 30% pacjentom ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. w 2005 r. i 25% w roku 2015 r. oraz 17% vs. 15% pacjentom bez zdiagnozowanej cukrzycy typu 2). ⁣
Grupę badanych stanowiło prawie 300 000 pacjentów, w tym ponad 40 000 ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.

Przed nami dużo pracy!

___⁣
Źródło: “Trends in Lifestyle Counselling for Adults With and Without Diabetes in the U.S., 2005−2015”: bit.ly/2Xc2oqA

Photo credits: @DoctorAvocado
...

Niemal w przeddzień obchodów ŚWIATOWEGO DNIA CUKRZYCY na łamach American Journal of Preventive Medicine opublikowano wyniki badania dotyczącego częstotliwości poradnictwa z zakresu zdrowego stylu życia udzielanego przez lekarzy pierwszego kontaktu w Stanach Zjednoczonych podczas standardowych wizyt ambulatoryjnych. ⁣
⁣
Biorąc pod uwagę istotność stylu życia w leczeniu oraz prewencji tej pierwszej niezakaźnej choroby, która zyskała miano epidemii, wyniki pozostawiają wiele do życzenia – zalecenia w obszarze odżywiania i aktywności fizycznej otrzymuje mniej niż 30% pacjentów w USA chorujących na cukrzycę. ⁣
⁣
Co ciekawe, pomimo, wydawać, by się mogło, powszechnemu już i stale rosnącemu zainteresowaniu zdrowym stylem życia tak obecnym w mediach czy dyskursie publicznym, zagadnienie to wciąż zdaje się nie docierać do gabinetów lekarskich👩‍⚕️👨‍⚕️  Wyniki badania wskazują bowiem, że częstotliwość porad dotyczących odżywiania czy aktywności fizycznej utrzymała się niemal na tym samym poziomie przez ostatnią dekadę. Zaobserwowano nawet drobny spadek –  zalecenia wydano odpowiednio 30% pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. w 2005 r. i 25% w roku 2015 r. oraz 17% vs. 15% pacjentów bez zdiagnozowanej cukrzycy typu 2). ⁣
Grupę badanych stanowiło prawie 300 000 pacjentów, w tym ponad 40 000 ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2. 
⁣
Przed nami dużo pracy!
⁣
___⁣
Źródło: “Trends in Lifestyle Counselling for Adults With and Without Diabetes in the U.S., 2005−2015”: http://bit.ly/2Xc2oqA⁣

Photo credits: @DoctorAvocado

„Większość wytycznych żywieniowych i doniesień publikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych jest zgodna co do konieczności eliminacji z diety przetworzonych produktów mięsnych oraz ograniczania spożycia mięsa czerwonego. ⁣

Dodatkowo podkreśla się konieczność zmniejszania spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych występujących przede wszystkim w produktach odzwierzęcych. Rekomenduje się natomiast znaczne zwiększanie spożycia nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem roślin strączkowych jako alternatywy dla białka zwierzęcego. ⁣

Aby zalecenia móc jednak realizować w praktyce – na naszych talerzach, niezbędne jest zwiększenie dostępności posiłków zgodnych z przytoczonymi wytycznymi. Zamiast marginesu, powinny one zajmować centralną i standardową część menu stołówek (kantyn, bistr etc.) instytucji publicznych czy placówek edukacyjnych. Dostęp do takich posiłków i produktów powinien być łatwy, oczywisty, a dbanie o zdrowie – nasze i naszej planety – smaczne i przyjemne. Zapewnienie zdrowych roślinnych posiłków to niewątpliwie krok w tym kierunku.”⁣

- to treść komentarza udzielonego przez Dyrektor Organizacyjną lek. Alicja Baska, gdy kilka miesięcy temu zwrócili się do nas Przedstawiciele Kampanii RoślinnieJemy z prośbą o komentarz do powstającego wówczas raportu omawiającego dostępność dań i produktów roślinnych w kantynach studenckich (dostępny tutaj bit.ly/2Nyjmwk).⁣

Kilka dni temu RoślinnieJemy wystosowało list otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorów Polskich Uczelni Wyższych w sprawie rozszerzenia ofert stołówek uniwersyteckich: bit.ly/2O9dAAr. Serdecznie zachęcamy do składania podpisów!✍️✍️✍️⁣

Przy tej okazji warto wspomnieć o podobnych działaniach prowadzonych na świecie: w tym roku uniwersytety w Cambridge i Coimbrze wycofały ze swoich stołówek wołowinę, powołując się na ogromne koszty środowiskowe związane z jej produkcją, a szkoły w Nowym Jorku wycofały ze stołówek produkty mięsa przetworzonego, kierując się względami zdrowotnymi.⁣„A vast majority of nutrition guidelines as well as articles published in the most renowned scientific journals emphasize the necessity of eliminating from our diets processed meats and reducing consumption of red meat. They also call for a decrease in saturated fats intake, present mainly in the animal products.

On the other hand, it is recommended to significantly increase consumption of unprocessed, plant-based products, especially legumes – as an alternative to animal sources of proteins.
Putting recommendations into practice - making it onto our plates, it is necessary to boost the availability of meals prepared in accordance with the abovementioned guidelines. Rather than a margin, they should constitute a central and standard part of the menu offered by canteens & cafeterias based in public or educational institutions.

Healthy meals should be made easily and evidently accessible, while taking care of health – one’s own and of our planet – tasty and enjoyable. Providing healthy plant-based options would definitely be a step in this direction.”

- says PSLM Executive Director, Dr. Alicja Baska, in a commentary included in the report discussing availability of plant-based meals and products in students’ cafeterias prepared by the RoślinnieJemy campaign (available here: bit.ly/2Nyjmwk).

The report was followed by an open letter to the Polish Minister of Science and Higher Education as well as Deans of Polish Universities. calling for expanding plant-based options at university canteens. You can also sign the letter here: ¬http://bit.ly/2O9dAAr✍️✍️✍️⁣

It is worth noting down, that similar measures has been already taken worldwide. Only this year universities in Cambridge and Coimbra decided to ban beef due to high environmental costs related to its production while public schools in New York banned processed meat for health reasons.
...

„Większość wytycznych żywieniowych i doniesień publikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych jest zgodna co do konieczności eliminacji z diety przetworzonych produktów mięsnych oraz ograniczania spożycia mięsa czerwonego. ⁣
⁣
Dodatkowo podkreśla się konieczność zmniejszania spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych występujących przede wszystkim w produktach odzwierzęcych. Rekomenduje się natomiast znaczne zwiększanie spożycia nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem roślin strączkowych jako alternatywy dla białka zwierzęcego. ⁣
⁣
Aby zalecenia móc jednak realizować w praktyce – na naszych talerzach, niezbędne jest zwiększenie dostępności posiłków zgodnych z przytoczonymi wytycznymi. Zamiast marginesu, powinny one zajmować centralną i standardową część menu stołówek (kantyn, bistr etc.) instytucji publicznych czy placówek edukacyjnych. Dostęp do takich posiłków i produktów powinien być łatwy, oczywisty, a dbanie o zdrowie – nasze i naszej planety – smaczne i przyjemne. Zapewnienie zdrowych roślinnych posiłków to niewątpliwie krok w tym kierunku.”⁣
⁣
- to treść komentarza udzielonego przez Dyrektor Organizacyjną lek. Alicja Baska, gdy kilka miesięcy temu zwrócili się do nas Przedstawiciele Kampanii RoślinnieJemy z prośbą o komentarz do powstającego wówczas raportu omawiającego dostępność dań i produktów roślinnych w kantynach studenckich (dostępny tutaj http://bit.ly/2Nyjmwk).⁣
 ⁣
Kilka dni temu RoślinnieJemy wystosowało list otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorów Polskich Uczelni Wyższych w sprawie rozszerzenia ofert stołówek uniwersyteckich: http://bit.ly/2O9dAAr. Serdecznie zachęcamy do składania podpisów!✍️✍️✍️⁣
⁣
Przy tej okazji warto wspomnieć o podobnych działaniach prowadzonych na świecie: w tym roku uniwersytety w Cambridge i Coimbrze wycofały ze swoich stołówek wołowinę, powołując się na ogromne koszty środowiskowe związane z jej produkcją, a szkoły w Nowym Jorku wycofały ze stołówek produkty mięsa przetworzonego, kierując się względami zdrowotnymi.⁣

Comment on Facebook

A podstawówki? Wczoraj w wiadomościach mówiłem o czterokrotny wzroście cukrzycy u dzieci i wszyscy wypowiadający lekarze nie znają przyczyny 🤭. Jak dziecko zachoruje na cukrzyce to z jego życia przecież jest automatycznie odjęte ze 20 lat. Dzieci są przyszłością tego świata i na nich może się tez powinnismy skupić na skale krajową.

Popieram i liczę na mądrą decyzję Ministra Nauki i Rektorów Polskich Uczelni Wyższych.

Podpisałam. Ale warto tez zająć się tą kwestią w szpitalach, w których w przypadku diety wegan pacjent dostaje suchy chleb z listkiem sałaty..

Podpisane! 👊

View more comments

7 days ago

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Oglądacie na bieżąco cykl „Kuchnia dla Klimatu” w Pytaniu na Śniadanie Extra?

Jeśli nie, nic straconego, możecie nadrobić w leniwe niedzielne popołudnie z kubkiem gorącej herbaty😊

Przygotowaliśmy dla Was linki do wszystkich dotychczas wyemitowanych odcinków:
✔️ O polskiej kuchni roślinnej z Martą Dymek (Jadłonomia): bit.ly/32ucqnX
✔️ O czytaniu etykiet z Agnieszką Pocztarską (Czytamy etykiety): bit.ly/2Cr4WHZ
✔️ O cukrze i zmianie klimatu z Magdalena Hajkiewicz - Wiem co Jem (Magdalena Hajkiewicz - Mielniczuk): bit.ly/2PZIH3Q
✔️ O zbożach w diecie z Diana Wolańska-Buzalską (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej): bit.ly/2p09y4y
✔️ O tym, jak jeść więcej warzyw z Iwona Kibil - dietetyk (Iwona Kibil): bit.ly/33xMUiZ
✔️ O tym, jak nie marnować jedzenia z Sylwia Majcher: bit.ly/2qAyosq
✔️ O mięsie z dr. n. med. Danielem Śliżem: bit.ly/2m3Qtgq
✔️ O raporcie EAT Lancet z lek. Alicja Baska: bit.ly/36Q4hxO

Wraz z Gospodarzem Programu Grzegorz Łapanowski i Fundacją Szkoła na widelcu serdecznie polecamy!

Pamiętajcie, żeby podać dalej, jeśli Wam się podoba lub uważacie, że ktoś mógłby z tej wiedzy - teoretycznej i praktycznej skorzystać🙌

Kolejne odcinki w każdą środę, niezmiennie o 11:10.A little reminder on the cycle „Kitchen for the Climate” in Pytanie na Śniadanie Extra!

If you missed a chance to watch it while on air, below links to the recordings. Perfect to watch on this lazy Sunday afternoon with an afternoon cup of hot tea😊

✔️ On the Polish plant-based cuisine with Marta Dymek (Jadłonomia): bit.ly/32ucqnX
✔️ On reading food labels with Agnieszka Pocztarska (Czytamy etykiety): bit.ly/2Cr4WHZ
✔️ On sugar and climate change with Magdalena Hajkiewicz - Wiem co Jem (Magdalena Hajkiewicz - Mielniczuk): bit.ly/2PZIH3Q
✔️ On whole grains on our plates with Diana Wolańska-Buzalska (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej): bit.ly/2p09y4y
✔️ On how to eat more veggies with Iwona Kibil - dietetyk (Iwona Kibil): bit.ly/33xMUiZ
✔️ On how not to waste food with Sylwia Majcher: bit.ly/2qAyosq
✔️ On meat with Dr. Daniel Śliż, MD, PhD: bit.ly/2m3Qtgq
✔️ On EAT Lancet report with Alicja Baska, MD: bit.ly/36Q4hxO

We join host Grzegorz Łapanowski and Szkoła na widelcu Foundation with invitation to watch, share and implement!

Next episodes coming every Wednesday at 11:10 AM.
...

Oglądacie na bieżąco cykl „Kuchnia dla Klimatu” w Pytaniu na Śniadanie Extra? 

Jeśli nie, nic straconego, możecie nadrobić w leniwe niedzielne popołudnie z kubkiem gorącej herbaty😊 

Przygotowaliśmy dla Was linki do wszystkich dotychczas wyemitowanych odcinków: 
✔️  O polskiej kuchni roślinnej z Martą Dymek (Jadłonomia): http://bit.ly/32ucqnX
✔️  O czytaniu etykiet z Agnieszką Pocztarską (Czytamy etykiety): http://bit.ly/2Cr4WHZ
✔️  O cukrze i zmianie klimatu z Magdalena Hajkiewicz - Wiem co Jem (Magdalena Hajkiewicz - Mielniczuk): http://bit.ly/2PZIH3Q 
✔️  O zbożach w diecie z Diana Wolańska-Buzalską (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej): http://bit.ly/2p09y4y
✔️  O tym, jak jeść więcej warzyw z Iwona Kibil - dietetyk (Iwona Kibil): http://bit.ly/33xMUiZ 
✔️  O tym, jak nie marnować jedzenia z Sylwia Majcher: http://bit.ly/2qAyosq
✔️  O mięsie z dr. n. med. Danielem Śliżem: http://bit.ly/2m3Qtgq 
✔️  O raporcie EAT Lancet z lek. Alicja Baska: http://bit.ly/36Q4hxO 

Wraz z Gospodarzem Programu Grzegorz Łapanowski i Fundacją Szkoła na widelcu serdecznie polecamy! 

Pamiętajcie, żeby podać dalej, jeśli Wam się podoba lub uważacie, że ktoś mógłby z tej wiedzy - teoretycznej i praktycznej skorzystać🙌

Kolejne odcinki w każdą środę, niezmiennie o 11:10.

1 week ago

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Chcielibyśmy choć niewielką cegiełką wesprzeć zbiórkę #dlaAlexa – synka dr Magdalena Jutrzenka– Członkini naszego Towarzystwa, znanej też jako @lekarka_na_roslinach i Hello Morning. ⁣

Jesteśmy niemal pewni, że słyszeliście już o zbiórce, przypomnijmy: Alex cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, SMA typu 1. W Polsce otrzymał refundowane leczenie Spinrazą, która może jedynie spowolnić postęp choroby. W Stanach Zjednoczonych dostępna jest dająca o wiele większe szanse terapia genowa. Jej koszt to 9 milionów złotych, a dotychczas za pomocą zbiórki udało się już zebrać niemal 1/3 tej kwoty!⁣
Więcej - o Alexie, jego chorobie, terapii genowej i walecznych rodzicach przeczytacie tutaj www.siepomaga.pl/alex. ⁣

W grupie Licytacje dla Alexa pod Wasze młotki przekazaliśmy właśnie 5 egzemplarzy niedostępnej nigdzie, jeszcze ciepłej - prosto z drukarni, książki „Ultrazdrowie” pod red. dr. n. med. Daniela Śliża i prof. dr. hab. n. med. Artura Mamcarza. ⁣

↪️Link do licytacji tutaj: bit.ly/32wxaf5↩️⁣

„Ultrazdrowie” to pierwsza tego typu pozycja wydawnicza na rynku, która w przystępny i emocjonujący 😊 sposób porusza problemy skrajnych zachowań mogących prowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych. ⁣

Zagadnienia przybliżone w „Ultrazdrowiu” to m.in.: ortoreksja, bigoreksja, ultrarozciąganie, ultrasporty wytrzymał¬ościowe, uzależnienie od psychoterapii/psychoterapeuty, ultracoaching, uzależnieniei od zabiegów kosmetycznych i chirurgii plastycznej, pracoholizm, uzależnienie od seksu czy laktoterroryzm. ⁣

Wśród autorów, poza wspomnianymi Redaktorami – dr. n. med. Daniel Śliż i prof. Arturem Mamcarzem, m.in.: Dr Damian Parol (Damian Parol), Maja Herman. Specjalistka psychiatrii, psychoterapeutka,WUM, Instytut Amici (Maja Herman) Dr Tomasz Chomiuk (Tomasz Chomiuk),
Małgorzata Jackowska - dietetyka dla mam i dzieci (Gosia Jackowska), Monika Staruch. Seksuolog, wykładowca i doktorantka WUM. (Monika Staruch), Health Pro Paulina Bernatek (Paulina Ber), dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński, dr Mateusz Jankowski, prof. Bartosz Łoza czy prof. Jarosław Pinkas. ⁣

AUKCJA TRWA DO 12.11 (WTOREK) DO GODZ. 21:00. ⁣

Serdecznie zachęcamy do udziału w licytacji. ⁣

PS Książka może stanowić idealny prezent na zbliżające się Święta dla wszystkich wielbicieli zdrowego stylu życia!🎁
...

Chcielibyśmy choć niewielką cegiełką wesprzeć zbiórkę #dlaAlexa – synka dr Magdalena Jutrzenka– Członkini naszego Towarzystwa, znanej też jako @lekarka_na_roslinach i Hello Morning. ⁣
⁣
Jesteśmy niemal pewni, że słyszeliście już o zbiórce, przypomnijmy: Alex cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, SMA typu 1. W Polsce otrzymał refundowane leczenie Spinrazą, która może jedynie spowolnić postęp choroby. W Stanach Zjednoczonych dostępna jest dająca o wiele większe szanse terapia genowa. Jej koszt to 9 milionów złotych, a dotychczas za pomocą zbiórki udało się już zebrać niemal 1/3 tej kwoty!⁣
Więcej - o Alexie, jego chorobie, terapii genowej i walecznych rodzicach przeczytacie tutaj https://www.siepomaga.pl/alex. ⁣
⁣
W grupie Licytacje dla Alexa pod Wasze młotki przekazaliśmy właśnie 5 egzemplarzy niedostępnej nigdzie, jeszcze ciepłej - prosto z drukarni, książki „Ultrazdrowie” pod red. dr. n. med. Daniela Śliża i prof. dr. hab. n. med. Artura Mamcarza. ⁣
⁣
↪️Link do licytacji tutaj: http://bit.ly/32wxaf5↩️⁣
⁣
„Ultrazdrowie” to pierwsza tego typu pozycja wydawnicza na rynku, która w przystępny i emocjonujący 😊 sposób porusza problemy skrajnych zachowań mogących prowadzić do ciężkich powikłań zdrowotnych. ⁣
⁣
Zagadnienia przybliżone w „Ultrazdrowiu” to m.in.: ortoreksja, bigoreksja, ultrarozciąganie, ultrasporty wytrzymał¬ościowe, uzależnienie od psychoterapii/psychoterapeuty, ultracoaching, uzależnieniei od zabiegów kosmetycznych i chirurgii plastycznej, pracoholizm, uzależnienie od seksu czy laktoterroryzm. ⁣
⁣
Wśród autorów, poza wspomnianymi Redaktorami – dr. n. med. Daniel Śliż i prof. Arturem Mamcarzem, m.in.: Dr Damian Parol (Damian Parol), Maja Herman. Specjalistka psychiatrii, psychoterapeutka,WUM, Instytut Amici (Maja Herman) Dr Tomasz Chomiuk (Tomasz Chomiuk), 
Małgorzata Jackowska - dietetyka dla mam i dzieci (Gosia Jackowska), Monika Staruch. Seksuolog, wykładowca i doktorantka WUM. (Monika Staruch), Health Pro Paulina Bernatek (Paulina Ber), dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński, dr Mateusz Jankowski, prof. Bartosz Łoza czy prof. Jarosław Pinkas. ⁣
⁣
AUKCJA TRWA DO 12.11 (WTOREK) DO GODZ. 21:00. ⁣
⁣
Serdecznie zachęcamy do udziału w licytacji. ⁣
⁣
PS Książka może stanowić idealny prezent na zbliżające się Święta dla wszystkich wielbicieli zdrowego stylu życia!🎁

Czy istnieje związek pomiędzy obwodem talii a sprawnością poznawczą w starszym wieku? ⁣

Czy wartość stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR) może służyć również ocenie ryzyka wystąpienia otępienia, w tym: choroby Alzheimera? ⁣

Kilka dni temu na łamach Obesity opublikowano wyniki badania „Association Between Waist Circumference and Dementia in Older Persons: A Nationwide Population‐Based Study” przeprowadzonego w grupie prawie 900 000 uczestników obserwowanych przez 6 lat (lub do momentu zdiagnozowania u nich objawów otępienia).⁣

U uczestników, u których obwód talii był równy lub większy 90 cm w grupie mężczyzn i 85 cm u kobiet zaobserwowano znacząco wyższe ryzyko rozwoju otępienia (również po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, BMI, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i innych związanych ze stylem życia).⁣

Wpływ obwodu talii (i związana z nim kwalifikacja do poszczególnej kategorii otyłości brzusznej) na ryzyko rozwoju otępienia był różny w zależności od BMI. Szczególnie podwyższone ryzyko zaobserwowano w grupie uczestników o prawidłowej masie ciała, lecz z istniejącą otyłością brzuszną, w porównaniu do uczestników o prawidłowej masie ciała bez otyłości brzusznej. Potwierdza to szczególną rolę tkanki tłuszczowej trzewnej w rozwoju otępienia. ⁣

Jak komentuje jeden z autorów badania, dr Hye Jin Yoo: „Otrzymane przez nas wyniki wskazują na istotność dokonywania pomiarów obwodu talii przez wszystkich lekarzy zajmujących się geriatrią, leczeniem otyłości czy otępienia celem oceny ryzyka wystąpienia u osób starszych otępienia związanego z otyłością.” ⁣

___⁣
Źródła: ⁣
badanie: bit.ly/32kzAgx
komentarz Medical News Today: bit.ly/34uqlMm"For all the physicians who deal with geriatric medicine, obesity, and dementia, this study emphasizes that waist circumference should be considered in the assessment of obesity-related dementia risk in the elderly.” – commented A/Prof Hye Jin Yoo – corresponding author of the „Association Between Waist Circumference and Dementia in Older Persons: A Nationwide Population‐Based Study” study published few days ago in Obesity. ⁣

Yoo and colleagues examined almost 900 000 participants and followed them for six years (or until they developed dementia). ⁣

The study revealed that the participants whose waist circumference was equal to or higher than 90 centimeters (cm) for men and 85 cm for women had a significantly higher risk of developing dementia. ⁣

This association remained when the researchers adjusted for age, BMI, blood pressure, cholesterol levels, liver health, and several other lifestyle factors.⁣

The influence of the current WC category for abdominal obesity on the risk of dementia was different according to BMI; especially, the normal weight men and women with abdominal obesity had a prominent increased risk of dementia compared with those without abdominal obesity.⁣

__⁣
Sources: ⁣
Original research: bit.ly/32kzAgx
Medical News Today commentary: bit.ly/34uqlMm
...

Czy istnieje związek pomiędzy obwodem talii a sprawnością poznawczą w starszym wieku? ⁣
⁣
Czy wartość stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR) może służyć również ocenie ryzyka wystąpienia otępienia, w tym: choroby Alzheimera? ⁣
⁣
Kilka dni temu na łamach Obesity opublikowano wyniki badania „Association Between Waist Circumference and Dementia in Older Persons: A Nationwide Population‐Based Study” przeprowadzonego w grupie prawie 900 000 uczestników obserwowanych przez 6 lat (lub do momentu zdiagnozowania u nich objawów otępienia).⁣
⁣
U uczestników, u których obwód talii był równy lub większy 90 cm w grupie mężczyzn i 85 cm u kobiet zaobserwowano znacząco wyższe ryzyko rozwoju otępienia (również po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, BMI, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i innych związanych ze stylem życia).⁣
 ⁣
Wpływ obwodu talii (i związana z nim kwalifikacja do poszczególnej kategorii otyłości brzusznej) na ryzyko rozwoju otępienia był różny w zależności od BMI. Szczególnie podwyższone ryzyko zaobserwowano w grupie uczestników o prawidłowej masie ciała, lecz z istniejącą otyłością brzuszną, w porównaniu do uczestników o prawidłowej masie ciała bez otyłości brzusznej. Potwierdza to szczególną rolę tkanki tłuszczowej trzewnej w rozwoju otępienia. ⁣
⁣
Jak komentuje jeden z autorów badania, dr Hye Jin Yoo: „Otrzymane przez nas wyniki wskazują na istotność dokonywania pomiarów obwodu talii przez wszystkich lekarzy zajmujących się geriatrią, leczeniem otyłości czy otępienia celem oceny ryzyka wystąpienia u osób starszych otępienia związanego z otyłością.” ⁣
⁣
___⁣
Źródła: ⁣
badanie: http://bit.ly/32kzAgx⁣
komentarz Medical News Today: http://bit.ly/34uqlMm⁣
Load more

Nasi partnerzy: