<br>

Dołącz do nas !

ZAREJESTRUJ SIĘ
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Dziś dzielimy się dobrymi informacjami!
Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że z dn. 7. lutego 2020 r. zostaliśmy oficjalnie Stowarzyszeniem Rejestrowym.

...A wraz z wpisem do KRS, pojawił się też wpis w Wikipedii! Link: bit.ly/2HIkpGi

Nie pozostaje nam nic innego, jak krok po kroku realizować ambitną misję PTMSŻ - tworzenia, rozwijania, wdrażania oraz promowania opartych na dowodach naukowych praktyk i zachowań wspierających prozdrowotny styl życia z poszanowaniem zdrowia planety, służącej naszej wizji - Polski wolnej od chorób zależnych od stylu życia!

Za pomoc i wsparcie w całym procesie zakończonym wyczekanym wpisem do KRS serdecznie dziękujemy Pani Mecenas Agacie Romanowskiej oraz Dubois i Wspólnicy Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej sp. j.
...

Dziś dzielimy się dobrymi informacjami! 
Wczoraj dotarła do nas wiadomość, że z dn. 7. lutego 2020 r. zostaliśmy oficjalnie Stowarzyszeniem Rejestrowym.

...A wraz z wpisem do KRS, pojawił się też wpis w Wikipedii!  Link: http://bit.ly/2HIkpGi 

Nie pozostaje nam nic innego, jak krok po kroku realizować ambitną misję PTMSŻ - tworzenia, rozwijania, wdrażania oraz promowania opartych na dowodach naukowych praktyk i zachowań wspierających prozdrowotny styl życia z poszanowaniem zdrowia planety, służącej naszej wizji - Polski wolnej od chorób zależnych od stylu życia! 

Za pomoc i wsparcie w całym procesie zakończonym wyczekanym wpisem do KRS serdecznie dziękujemy Pani Mecenas Agacie Romanowskiej oraz Dubois i Wspólnicy Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej sp. j.

Comment on Facebook

Cała przyjemność po naszej stronie! Również serdecznie dziękujemy za współpracę ☺️

Gratulacje!

View more comments

WIEPRZOWINA – NOWE FAKTY!🥩 To tytuł artykułu, który ukazał się w najnowszym numerze Gazety Lekarskiej (str. 57, na stronie po dziale „NAUKA”). Zaniepokojeni jego wydźwiękiem, sposobem przekazu oraz przedstawionymi informacjami, 7. lutego skierowaliśmy do Redaktor Naczelnej GL oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienie, oświadczenie dotyczące konfliktu interesów oraz możliwość opublikowania na łamach GL artykułu na temat mięsa i obowiązujących zaleceń - przygotowanego z największą rzetelnością.⁣

Uwagę zwróciliśmy między innymi na cytowane źródła (raporty sfinansowane przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, zamiast publikacji naukowych) czy potencjalne konsekwencje opublikowania artykułu tej treści w tak opiniotwórczym medium (przypominamy, że egzemplarz GL trafia co miesiąc do skrzynek pocztowych większości lekarzy w Polsce) . Z pełną treścią naszego pisma możecie zapoznać się tutaj: bit.ly/3bN4Lag.

Wczoraj, 17. lutego, otrzymaliśmy e-maila, w którym poinformowano nas, że „redakcja „Gazety Lekarskiej”, publikując reklamę lub artykuł sponsorowany zawierający informacje o mięsie, nie namawia ani nie zachęca nikogo do jego konsumpcji i że jest to reklama płatna.”⁣
Poinformowano nas także, że nasze uwagi zostaną przekazane Radzie Programowej⁣
„Gazety Lekarskiej”, która przeanalizuje wszystkie nasze zastrzeżenia.⁣

Czekamy cierpliwie i z nadzieją na odpowiedź Rady Programowej, informując Was jednocześnie o podjętych przez nas krokach, ponieważ, będąc w kontakcie z wieloma przedstawicielami środowiska medycznego: lekarzami i dietetykami, wiemy, że publikacja tego artykułu wywołała wiele emocji. Niezwłocznie poinformujemy Was o dalszej korespondencji. ⁣

Ostatnio amerykańskie środowisko medyczne zawrzało, gdy na łamach Annals of Internal Medicine samozwańczy panel ekspertów zasugerował nowe wytyczne żywieniowe (a raczej korektę istniejących), konkludując, że jako środowisko naukowe nie mamy wystarczających dowodów na to, by móc zalecać ograniczenie spożycia czerwonego i/lub przetworzonego mięsa. Temat został błyskawicznie „podchwycony” przez media (niestety również w Polsce, w tym przez prasę medyczną). Na szczęście z przynajmniej podobną siłą zadziałały zmobilizowane środowiska eksperckie. Dokładne omówienie znajduje się w artykule przygotowanym przez ekspertów z Harvard T.H. School of Public Health tutaj: bit.ly/2STrbOs. Nie sposób jednak nie pomyśleć o kolejnej fali dezinformacji wymierzonej w pacjentów i konsumentów oraz jej potencjalnie bardzo szkodliwych skutkach – zarówno bezpośrednio zdrowotnych, jak i utratą wiarygodności i spadkiem zaufania wobec środowiska medycznego i naukowego. ⁣

Oczywiście trudno sytuację artykułu w GL porównywać do wyżej opisanej, ale być może warto przytoczoną historię potraktować jako ostrzeżenie i lekcję, która pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.⁣

Dla przypomnienia - w naszym poniedziałkowym artykule dotyczącym Roślinnych Poniedziałków wcale nieprzypadkowo wspomnieliśmy o wieprzowinie. W tym momencie jej średnie roczne spożycie kształtuje się na poziomie 40 kg/osobę. Biorąc pod uwagę MAKSYMALNE dopuszczalne spożycie wg Narodowego instytutu Żywności i Żywienia, tj. 500 g mięsa czerwonego/przetworzonego tygodniowo, samym spożyciem wieprzowiny przekraczamy je niemal dwukrotnie. ⁣
Nie ukrywamy, że przy takich danych bardzo trudno nam znaleźć uzasadnienie dla jakiejkolwiek promocji mięsa wieprzowego, zwłaszcza w takiej formie i miejscu.

Iwona Kibil - dietetyk, Iwona Kibil, Ula Somow, Ula Somow - dietetyk - dziękujemy za analizę oraz ożywione dyskusje na temat artykułu oraz Wasze wsparcie.PORK – NEW FACTS!🥩 That’s a title of a recently published article in the latest edition of the „Gazeta Lekarska” (p. 57, right next to the “SCIENCE” column) – an official journal published by the Supreme Chamber of Physicians (Naczelna Izba Lekarska) mailed on a monthly basis to almost every physician in Poland.⁣

Concerned with its potential impact, rhetoric and presented information, on February 7th, we issued an official letter to the Editor-in-Chief kindly requesting a word of comment, declaration of conflicting interests as well as asking for a possibility to publish an evidence-based article on meat and current guidelines. ⁣
We drew attention to the references (reports funded by the Pork Meat Promotion Fund instead of scientific papers) and to the potential consequences of publishing such an article in a such an opinion-forming medium. Full letter by PSLM is available here: bit.ly/3bN4Lag
Yesterday, Feb. 17th, we received an e-mail with an information that “Gazeta Lekarska” when publishing an advertisement or a sponsored article containing information on meat, does not encourage or persuade anyone to its consumption and that the mentioned article was a paid ad. ⁣

We were also informed that our concerns will be passed to the Advisory Board that would further analyse our concerns. ⁣
We are patiently, with great hope, anticipating the response, in the meantime informing you on the actions undertaken as we have been in touch with many representatives of the medical community – physicians and dietitians and we are aware that the article caused a lot of controversies. ⁣

The situation reminded us of the recently published article in the Annals of Internal Medicine, where self-proclaimed panel of experts decided to revise guidelines on red and processed meat consumption. The whole story is greatly covered in the article by experts from Harvard T.H. School of Public Health here: bit.ly/2STrbOs. Fortunately the mobilization of the scientific community was quick and effective but it is difficult not to think about another wave of disinformation targeted against patients and consumers with potentially highly harmful consequences – both when in regards directly to the health outcomes as well as related to the loss of trust and credibility of the medical and scientific communities. ⁣

It would be a gross exaggeration to compare the article in Gazeta Lekarska to the abovementioned situation but we could use it as a reminder and lesson that hopefully would allow us to prevent such situations in the future. ⁣

And a reminder – in our Monday’s article on Meatless Mondays it was no coincidence that we mentioned pork consumption in Poland. The average pork consumption in Poland amounts to around 40 kg/person. Taking into account the MAXIMUM consumption of red/processed meat advised in the Polish nutrition guidelines – 500 g/week – consumption of pork only exceeds this limit almost twofold. ⁣
We admit that facing only this data, we find it difficult to justify any kind of pork meat promotion especially in such form and place. ⁣

Iwona Kibil - dietetyk, Iwona Kibil, Ula Somow - dietetyk Ula Somow - thanks for lively discussions and exchange of thoughts on the artcle.
...

WIEPRZOWINA – NOWE FAKTY!🥩 To tytuł artykułu, który ukazał się w najnowszym numerze Gazety  Lekarskiej (str. 57, na stronie po dziale „NAUKA”). Zaniepokojeni jego wydźwiękiem, sposobem przekazu oraz przedstawionymi informacjami, 7. lutego skierowaliśmy do Redaktor Naczelnej GL oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienie, oświadczenie dotyczące konfliktu interesów oraz możliwość opublikowania na łamach GL artykułu na temat mięsa i obowiązujących zaleceń - przygotowanego z największą rzetelnością.⁣
⁣
Uwagę zwróciliśmy między innymi na cytowane źródła (raporty sfinansowane przez Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, zamiast publikacji naukowych) czy potencjalne konsekwencje opublikowania artykułu tej treści w tak opiniotwórczym medium (przypominamy, że egzemplarz GL trafia co miesiąc do skrzynek pocztowych większości lekarzy w Polsce) . Z pełną treścią naszego pisma możecie zapoznać się tutaj: http://bit.ly/3bN4Lag.
⁣
Wczoraj, 17. lutego, otrzymaliśmy e-maila, w którym poinformowano nas, że „redakcja „Gazety Lekarskiej”, publikując reklamę lub artykuł sponsorowany zawierający informacje o mięsie, nie namawia ani nie zachęca nikogo do jego konsumpcji i że jest to reklama płatna.”⁣
Poinformowano nas także, że nasze uwagi zostaną przekazane Radzie Programowej⁣
„Gazety Lekarskiej”, która przeanalizuje wszystkie nasze zastrzeżenia.⁣
⁣
Czekamy cierpliwie i z nadzieją na odpowiedź Rady Programowej, informując Was jednocześnie o podjętych przez nas krokach, ponieważ, będąc w kontakcie z wieloma przedstawicielami środowiska medycznego: lekarzami i dietetykami, wiemy, że publikacja tego artykułu wywołała wiele emocji. Niezwłocznie poinformujemy Was o dalszej korespondencji. ⁣
⁣
Ostatnio amerykańskie środowisko medyczne zawrzało, gdy na łamach Annals of Internal Medicine samozwańczy panel ekspertów zasugerował nowe wytyczne żywieniowe (a raczej korektę istniejących), konkludując, że jako środowisko naukowe nie mamy wystarczających dowodów na to, by móc zalecać ograniczenie spożycia czerwonego i/lub przetworzonego mięsa. Temat został błyskawicznie „podchwycony” przez media (niestety również w Polsce, w tym przez prasę medyczną). Na szczęście z przynajmniej podobną siłą zadziałały zmobilizowane środowiska eksperckie. Dokładne omówienie znajduje się w artykule przygotowanym przez ekspertów z Harvard T.H. School of Public Health tutaj: http://bit.ly/2STrbOs. Nie sposób jednak nie pomyśleć o kolejnej fali dezinformacji wymierzonej w pacjentów i konsumentów oraz jej potencjalnie bardzo szkodliwych skutkach – zarówno bezpośrednio zdrowotnych, jak i utratą wiarygodności i spadkiem zaufania wobec środowiska medycznego i naukowego. ⁣
⁣
Oczywiście trudno sytuację artykułu w GL porównywać do wyżej opisanej, ale być może warto przytoczoną historię potraktować jako ostrzeżenie i lekcję, która pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.⁣
⁣
Dla przypomnienia - w naszym poniedziałkowym artykule dotyczącym Roślinnych Poniedziałków wcale nieprzypadkowo wspomnieliśmy o wieprzowinie. W tym momencie jej średnie roczne spożycie kształtuje się na poziomie 40 kg/osobę. Biorąc pod uwagę MAKSYMALNE dopuszczalne spożycie wg Narodowego instytutu Żywności i Żywienia, tj. 500 g mięsa czerwonego/przetworzonego tygodniowo, samym spożyciem wieprzowiny przekraczamy je niemal dwukrotnie. ⁣
Nie ukrywamy, że przy takich danych bardzo trudno nam znaleźć uzasadnienie dla jakiejkolwiek promocji mięsa wieprzowego, zwłaszcza w takiej formie i miejscu.

Iwona Kibil - dietetyk, Iwona Kibil, Ula Somow, Ula Somow - dietetyk - dziękujemy za analizę oraz ożywione dyskusje na temat artykułu oraz Wasze wsparcie.

Comment on Facebook

Ja również w dniu wczorajszym dostałem mailową odpowiedź o podobnej treści z redakcji gazety lekarskiej w odpowiedzi na mój list otwarty do rady redakcyjnej. odpowiedź w podobnym tonie gdzie przyznano że jest to płatna reklama i że gazeta lekarska nie identyfikuje się z przedstawionymi treściami i również nie namawia do zwiększenia spożycia wieprzowiny. Również uzyskałem informację iż mój artykuł polemiczny zostanie przekazany kolegium redakcyjne mu w celu ustosunkowania się do moich wniosków które oczywiście są takie same jak przedstawione przez was 😉

super, że się tym zajeliście! 💪

Niestety, ale zawsze źródło finansowania wpływa na "fakty" i zawsze są one dla nich korzystne... Jedna wielka bujda handlowa!

Dla pełnej jasności wklejam moją dzisiejszą odpowiedź mailową do GL : Dziękuję bardzo Pani Marto w takim razie wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia czekamy na stanowisko Rady Programowej Należy oczywiście zaznaczyć, iż rozumiemy potrzeby GL w zakresie pozyskiwania środków z reklam Kibicujemy aby budżet GL był w nie systematycznie zasilany ... Osobiście jednak wydaje mi się, że istnieje przedmiotowa, racjonalna różnica pomiędzy banerami reklamującymi auta, hotele, imprezy, turystyczne itp. a nieobiektywną i wybiórczą informacją marketingową dotyczącą postulowanych korzyści zdrowotnych ze spożycia wieprzowiny... Przecież Rada Redakcyjna musi zdawać sobie sprawę w jakim celu TAKA TREŚĆ, została umieszczona AKURAT W GL Celem jest manipulowanie świadomością odbiorców - w tym przypadku polskich lekarzy .... Dlatego apeluję i proszę: 1. O zastanowienie się nad wypracowaniem standardów które w przyszłości będą zapobiegały takim przypadkom - GL to nie jest WŁAŚCIWE MIEJSCE NA TAKIE PRAKTYKI 2. Nad rozważeniem opublikowania wspólnie i obiektywnie zredagowanej informacji o aktualnym stanie wiedzy dotyczącej spożycia mięsa, w tym mięsa wieprzowego Nie znajduję argumentów, które tłumaczyłyby większy zasięg marketingowej informacji "wybiórczej" niż informacji obiektywnej - polscy lekarze zasługują na nią. Bez Państwa obiektywnego stanowiska będzie to trudne z podstawowej przyczyny. Nasza wiedza nie jest wsparta MILIONOWYMI GRANTAMI KIEROWANYMI NA WSPARCIE PROMOCJI Łączę wyrazy szacunku Tomek Jeżewski

U mnie ta gazeta idzie prosto do segregacji...

Yyyyyy.... 😬😬😬😬

Hahaha, artykuł sponsorowany z faktami na temat wieprzowiny 🤣 Widać, że branża mięsna dostaje po dup*e. Cudownie! Bankrutujcie sadyści!🖕

Czyli jakby"salon masazu" zareklamowal sie poprzez artykul nt tego, jak prostytucja dobrze wplywa na kondycje fizyczna zarowno mezczyzn, jak i kobiet (te spalone kalorie), to tez wg szanownej redakcji byloby OK... =_= co za tlumaczenie.

View more comments

[PRZECZYTAJCIE DO KOŃCA📚👇]

Czas rozpocząć rejestrację na nasz Kongres!
2. Międzynarodowy Kongres PTMSŻ | 2° International PSLM Congress

Aby już dzisiaj zapewnić sobie miejsce na wydarzeniu, wypełnij formularz dostępny tutaj: bit.ly/2Hq03Bs

Agenda wstępna: bit.ly/2UKtUMK

↪️ Przypominamy również o trwającym naborze abstraktów do sesji plakatowej. Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: ptmsz.pl/2020-2/ ↩️

___
Z okazji rozpoczęcia rejestracji, mamy dla Was jeden egzemplarz podręcznika "Medycyna Stylu Życia" PZWL Wydawnictwo Lekarskie (bit.ly/2vzOG7o ) przygotowanego pod red. dr. Daniela Śliża i prof. Artura Mamcarza📚

Zadanie: polub, skomentuj, zapraszając do rejestracji 2 osoby oraz udostępnij tego posta.

Deadline: środa, 19.02.2020 r., godz. 23:59.
Wyniki: czwartek, 20.02.2020 r. w komentarzu pod postem.
Regulamin: bit.ly/2OYpRIO

(Agenda ENG: bit.ly/2OMxy4O)Time to open registration for our Congress!
2. Międzynarodowy Kongres PTMSŻ | 2° International PSLM Congress

To secure your place today, fill in the form available here: bit.ly/2Hq03Bs

↪️ Preliminary agenda available here:http://bit.ly/2OMxy4O ↩️

Keep in mind that the registration for poster session is already open! For details visit our website: ptmsz.pl/2020-2/ or message us directly at info@ptmsz.pl.

___
bit.ly/2UKtUMK
bit.ly/2OYpRIO
bit.ly/2vzOG7o
PZWL Wydawnictwo Lekarskie
...

[PRZECZYTAJCIE DO KOŃCA📚👇]

Czas rozpocząć rejestrację na nasz Kongres! 
2. Międzynarodowy Kongres PTMSŻ | 2° International PSLM Congress

Aby już dzisiaj zapewnić sobie miejsce na wydarzeniu, wypełnij formularz dostępny tutaj: http://bit.ly/2Hq03Bs

Agenda wstępna: http://bit.ly/2UKtUMK 

↪️ Przypominamy również o trwającym naborze abstraktów do sesji plakatowej. Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: https://ptmsz.pl/2020-2/ ↩️

___
Z okazji rozpoczęcia rejestracji, mamy dla Was jeden egzemplarz podręcznika Medycyna Stylu Życia PZWL Wydawnictwo Lekarskie (http://bit.ly/2vzOG7o ) przygotowanego pod red. dr. Daniela Śliża i prof. Artura Mamcarza📚 

Zadanie: polub, skomentuj, zapraszając do rejestracji 2 osoby oraz udostępnij tego posta. 

Deadline: środa, 19.02.2020 r., godz. 23:59. 
Wyniki: czwartek, 20.02.2020 r. w komentarzu pod postem. 
Regulamin: http://bit.ly/2OYpRIO

(Agenda ENG: http://bit.ly/2OMxy4O)

Comment on Facebook

Ewelina Kaczyńska, serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt za pomocą wiadomości w przeciągu najbliższych 48 h. Wszystkim biorącym udział w naszej zabawie, serdecznie dziękujemy i zachęcamy do czujności - przed Kongresem czeka nas jeszcze wiele takich okazji! 🙂

Uliana BaraniakMagdalena Klimczak

Mateusz Nowak Beata Brydzia Jakubczak

Zapraszam serdecznie

Miron Lewandowski, Julia Białowąs 😉🤩

Marcelina Walankiewicz Katarzyna P-ak 😊☺️

Aleksandra Górska Ilona Aleksandrowicz 🥑🥗🍍🍎

Zuzia Anna 😍😁

Aleksandra Mielniczuk Marta Sugier 👋

Zosia Piotr 😉

Paulina Lewandowska Agnieszka Ra

Kinga Kalińska Magda Mazurek-Fus (y)

Izabela Motyka, Aga Haga Witucka, Klaudia Rudnicka, Marzena Cichosz

Izabela Szulińska Anna Lenga 😎🥑

Martyna 😃Kasia

Andy Plonski Emilia Wójcik zapraszam na najlepsze wydarzenie roku💚 mam nadzieje, że w tym roku też dołączycie

Serdecznie zapraszam Magdalena Pracka, Natalia Pokorna z Pyrylandii:D znajdzie się miejsce na spanko u mnie, więc nie chcę słyszeć odmowy 😀

Zapraszam Ciebie Jakub Chwiłkowski i Ciebie Rafał Wargocki na niezwykłe wydarzenie. 👊🏼👌🏼😀Rejestrujcie się szybko, bo jak świeże bułeczki wpływają formularze do Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia!!!

Najlepsze wydarzenie tego roku 🙂 🎉 Coś dla 🧠, dla ❤ i dla 🧘‍♂️🧘‍♀️ Może dołączycie? Iwona Hajdaś, Joanna Milanowska, Małgorzata Filipowicz 🙂

Małgorzata Magdalena rejestrujcie sie a ja szukam noclegowni 🙈

Izabela Kotlewska Robert Zwierucho może Was zainteresuje 🤔

Asia Gębarowska Łukasz Dogoński zapraszam zapraszam :))

Eric Cupa Marcin Janoszuk zapraszam 😀

Barbara Kubiak Paulina Sobaszkiewicz Ala Geratowska

Zapraszam Kasia Em i Agata Marchwiany XD

View more comments

Według raportu GUS, przeciętny Polak zjadł w zeszłym roku prawie 80 kg mięsa. Biorąc pod uwagę fakt, że Instytut Żywności i Żywienia zaleca jeść nie więcej niż 500 g czerwonego i/lub przetworzonego mięsa na tydzień (łącznie), łatwo zauważyć, że normy zostały prawie dwukrotnie przekroczone już samym spożyciem wieprzowiny⚠️

Świetnym pomysłem na skuteczną i praktyczną promocję ograniczania spożycia mięsa i zachęcania do odkrywania świata roślinnych smaków– przynajmniej raz w tygodniu jest kampania #RoślinnePoniedziałki prowadzona przez RoślinnieJemy.

Dla wielu stanowi ona początek większych zmian i prawdziwej rewolucji kulinarnej na talerzach, w zdrowiu, życiu…

Dziś na naszym blogu dr Aleksandra Leśniak pisze o tym, dlaczego Roślinne Poniedziałki mogłyby zostać wykorzystane również w gabinecie lekarza czy dietetyka, na czym polega akcja i skąd się wzięła.
Przekazujemy Wam także świetny e-book przygotowany przez Zespół RoślinnieJemy udowadniający, że tradycyjna kuchnia polska też może być roślinna🌿

Link: bit.ly/3bJSL9CAn average Pole ate almost 80 kg of meat throughout last year. Taking into account that the national guidelines advise to limit consumption of red and/or processed meat to maximum of 500 g per week, it’s easy to notice that with pork only (!) these levels were exceeded almost twofold!⚠️

#MeatlessMondays campaign is a great idea for an effective and practical promotion of reducing meat consumption that encourages to explore the world of plant-based cuisine – at least once a week. In Poland it’s led by RoślinnieJemy.

For many it’s already been a beginning of some bigger changes, a true revolution on the plate, in health and life…

Today on our blog Dr. Aleksandra Leśniak writes about #MeatlessMondays – how they could be applied in the doctor’s or dietitian’s office, where the idea for the campaign comes from and what specifically Meatless Monday is all about. We also share with you an e-book prepared by the RoślinnieJemy team proving that even the traditional Polish cuisine can be easily turned plant-based🌿

Link: bit.ly/3bJSL9C
...

Według raportu GUS, przeciętny Polak zjadł w zeszłym roku prawie 80 kg mięsa. Biorąc pod uwagę fakt, że Instytut Żywności i Żywienia zaleca jeść nie więcej niż 500 g czerwonego i/lub przetworzonego mięsa na tydzień (łącznie), łatwo zauważyć, że normy zostały prawie dwukrotnie przekroczone już samym spożyciem wieprzowiny⚠️

Świetnym pomysłem na skuteczną i praktyczną promocję ograniczania spożycia mięsa i zachęcania do odkrywania świata roślinnych smaków– przynajmniej raz w tygodniu jest kampania #RoślinnePoniedziałki prowadzona przez RoślinnieJemy.

Dla wielu stanowi  ona początek większych zmian i prawdziwej rewolucji kulinarnej na talerzach, w zdrowiu, życiu… 

Dziś na naszym blogu dr Aleksandra Leśniak pisze o tym, dlaczego Roślinne Poniedziałki mogłyby zostać wykorzystane również w gabinecie lekarza czy dietetyka, na czym polega akcja i skąd się wzięła. 
Przekazujemy Wam także świetny e-book przygotowany przez Zespół RoślinnieJemy udowadniający, że tradycyjna kuchnia polska też może być roślinna🌿

Link: http://bit.ly/3bJSL9C

Comment on Facebook

Akcja spoko, jestem całym sercem za wprowadzaniem pojedynczych dni czy dań wege. <3 Zgadzam się też ze stwierdzeniem, że Polacy jedzą za dużo mięsa na ogół. Ale jeśli chodzi o powyższy tekst, to jak dla mnie pierwszy akapit nie ma ciągu logicznego, proszę rzucić okiem i wprowadzić jakieś poprawki, bo na razie jak się to czyta to coś liczby nijak się nie chcą poskładać w całość... w dodatku raz piszą Państwo o mięsie, kolejnym razem o przetworzonym/ czerwonym mięsie, a za chwilę o samej wieprzowinie... Wszystko jest tam pomieszane, więc argument traci moc.

View more comments

Wczorajszy dzień spędziliśmy na konferencji „Diety roślinne – wady i zalety” organizowanej przez Akademia Dietetyki Sportowej. Była to (według naszych informacji:)) pierwsza w Polsce konferencja naukowa w całości poświęcona tematyce diet roślinnych!🌱

Gratulujemy fantastycznych prelekcji i dziękujemy za przemiłe spotkania Dr Damian Parol, Ula Somow - dietetyk, Iwona Kibil - dietetyk, Dr Michał Czapla Klaudia Wiśniewska, Katarzyna Rećko - dietetyk.

Po raz kolejny konferencja okazała się być także doskonałą okazją do spotkań z Członkami naszego Towarzystwa (w tym przeniesienia znajomości wirtualnych do świata rzeczywistego) ☺️

Cieszymy się, że objęliśmy Patronatem to wartościowe i ważne wydarzenie. Serdecznie gratulujemy Organizatorom nie tylko świetnej agendy, ale i doskonałej atmosfery. Oby więcej takich konferencji!
...

Comment on Facebook

Jestem zachwycona! 🙂 Było super :).

View more comments

Load more

Nasi partnerzy: